Den nye emballagelov "VerpackG"

Fra den 1.1.2019 er den tyske emballageforordning blevet afløst af emballageloven ”VerpackG”. Den nye emballagelov gælder for alle, der som første omsætningsled markedsfører emballager/-produkter i Tyskland – dvs. for producenter, importører, handelsfirmaer, onlineforhandlere mv. Loven indebærer nogle nye bestemmelser og forpligtelser, som vi opsummerer i denne artikel.

En konkurrenceklausul skal sørge for, at medarbejderen ikke direkte eller indirekte bliver konkurrent til arbejdsgiverens virksomhed. Under selve ansættelsesforholdet følger dette direkte af loven og behøver ikke særskilt aftale. Hvis dette imidlertid skal gælde i en periode efter kontraktens ophør, skal det aftales - som regel i ansættelseskontrakten.

En aftale om, at en konkurrenceklausul skal gælde efter kontraktens ophør, skal leve op til en række krav for at være gyldig. Der skal bl.a. betales et vederlag for den periode, hvor konkurrenceklausulen gælder. Vederlaget skal være aftalt til mindst 50 % af arbejdstagerens regelmæssige indkomst.

Den aktuelle dom fastslår nu, at arbejdstageren ikke er bundet af en konkurrenceklausul i tilfælde af, at arbejdsgiveren ikke betaler vederlaget (i tide). Inden fratrædelsen skal arbejdstageren dog fastsætte en rimelig frist for betaling.

Dette er blot en af faldgruberne i forbindelse med konkurrenceklausuler.

Overvejer du at ansætte en medarbejder med en konkurrenceklausul, eller er du ved at afskedige en medarbejder i Tyskland, som har en konkurrenceklausul i sin ansættelseskontrakt, så kontakt os gerne for en nærmere drøftelse.

April 2018