Den dårlige stemning rodfæster sig blandt de tyske virksomheder

Den tyske økonomi kæmper stadig for at komme sig, viser ny konjunkturrundspørge fra de tyske handelskamre (DIHK) baseret på svar fra 27.000 tyske virksomheder.  

19.2.2024

Rundspørgen viser:

  • Virksomhedernes forventninger er fortsat præget af usikkerhed. Mere end en tredjedel af virksomhederne har negative forventninger til de kommende 12 måneder, mens kun hver syvende forventer, at det vil gå bedre. En svag indenlandsk økonomi og strukturelle problemer – heriblandt mangel på kvalificeret arbejdskraft, stigende lønomkostninger og fortsat høje energi- og råvarepriser – vækker bekymring blandt de tyske virksomheder.
  • Virksomhederne vurderer deres nuværende forretningssituation overvejende positivt, dog er vurderingen faldende i forhold til sidste år og ligger fortsat under det mangeårige gennemsnit. Især blandt små og mellemstore virksomheder er stemningen forværret.  
  • Store virksomheder med mere end 1000 ansatte vurderer deres nuværende forretningssituation og eksportudsigter mere positivt. Forventningerne til eksporten i hele eksportindustrien er dog generelt pessimistiske. 
  • Forventningerne til investering går let tilbage. Selvom klimainvesteringer har været stigende de sidste fem år, går de nu tilbage for anden gang i træk. Det er især manglen på efterspørgsel, de høje energipriser samt et uoverskueligt bureaukrati, der får virksomhederne til at investere mindre.
  • Virksomhederne er fortsat tilbageholdende i forhold til nyansættelser. Især bilindustrien regner med nedskæringer i 2024.

Som resultat af den forværrede økonomiske situation forudser DIHK en negativ vækst på -0,5 %. Importen vil formentlig forblive uændret, mens eksporten forventes at stige med  0,5 %.