De tyske virksomheder er forsigtigt optimistiske: Turboopsvinget udebliver indtil videre

De tyske virksomheder i udlandet er mere positive over for fremtiden end i efteråret 2022 – men med en meget afdæmpet optimisme. Det viser den nyeste rundspørge, som det tyske industri- og handelskammer (DIHK) har foretaget blandt mere end 5.100 medlemsvirksomheder i de tyske udlandshandelskamre.

08.05.2023

28 procent af virksomhederne er optimistiske (11 procentpoints stigning), og 27 procent er pessimistiske (20 procentpoints fald) i forhold til den økonomiske udvikling i de respektive lande de kommende 12 måneder. Efter tre års global krise havde de fleste forventet et kraftigt økonomisk opsving. Der er dog ingen tegn på et egentligt boom.  

Rundspørgen viser: 

  • Manglen på kvalificeret arbejdskraft bliver i stigende grad en flaskehals. 40 procent af virksomhederne er bekymrede for ikke at få nok kvalificeret arbejdskraft – et historisk højt niveau. De næststørste bekymringer er økonomisk-politiske rammebetingelser (39 procent) og efterspørgsel (38 procent). 
  • Forsyningskæderne er ved at stabilisere sig. Kun 24 procent af virksomhederne ser nu forstyrrelser i forsyningskæden som en risiko for deres forretningsudvikling. 
  • Presset fra energipriserne er aftaget i forhold til den foregående undersøgelse, dog ser 35 procent af virksomhederne stadig disse som en forretningsmæssig risiko. I Europa er energipriserne den største risiko med 58 procent. 
  • De tyske virksomheder, der allerede er aktive i udlandet, planlægger at øge deres udenlandske investeringer mere kraftigt i de næste 12 måneder, end de havde planlagt sidste efterår. 
  • På trods af udfordringerne viser virksomhederne modstandsdygtighed: Hver anden virksomhed vurderer sin nuværende forretningssituation god, og 47 procent forventer bedre forretninger i de kommende 12 måneder. 

Du kan læse mere om de tyske virksomheders tilstand på udenlandske markeder i DIHK’s World Business Outlook HER (tysk eller engelsk).