Danske datterselskaber i Tyskland: ekstraordinær mulighed for at modregne forventet tab 2020 som følge af coronakrisen

Bliv opdateret på mulighederne for at modregne forventet tab i 2020 for danske datterselskaber i Tyskland

© iStock.com/andrei_r

SMV’ere i Tyskland får ekstra likviditetshjælp i form af modregning af de tab, der forventes og kan forudses i 2020 pga. coronapandemien. Tabene kan allerede nu modregnes med de foretagne a conto-skattebetalinger i 2019 og dermed gøres gældende i indeværende år. Aktiveringen af tab i samme år, som de er opstået, er ny, da den normalt først kan foretages i årsregnskabet, der først skal afleveres året efter.

Eksempel:

  • En tysk virksomhed har siden 1. marts 2020 ikke haft nogen omsætning pga. coronakrisen.
  • Der betales stadig a conto-skat på baggrund af regnskabstallene 2019.
  • Normalt kan der først modregnes a conto-skatteindbetalinger i et dårligt driftsresultat 2020 med aflevering af årsregnskabet i løbet af 2021.
  • Med den nye lov kan den tyske virksomhed allerede i år få anerkendt a conto-betalingerne og regne disse op imod det truende tab i 2020.

Den tyske regering vil med denne beslutning sikre erhvervslivets likviditet her og nu og planlægger forskellige ordninger til aflastning af små og mellemstore virksomheder. Den nye regel gælder som udgangspunkt for tyske virksomheder, der lider under coronakrisen, og ikke generelt for nødlidende virksomheder. Dvs. at den tyske virksomhed skal være direkte og væsentligt ramt af coronakrisen.

Andre statslige tiltag og støttemuligheder er også indført i Tyskland for at hjælpe virksomheder ramt af coronakrisen. Dantax beretter om tiltagene for tyske virksomheder på hjemmesiden og har delt nyhederne op efter områder.

  • Støtte til virksomheder - udsættelse af skat og moms samt justering af forskud for bl.a. erhvervsskat.
  • Straksstøtte - den tyske stat giver et kæmpe bypass til SMV'ere med aktuelle likviditetsproblemer pga. løbende driftsomkostninger.
  • Lønforhold – muligheder for Kurzarbeit (fordeling).
  • KfW-lån - forudsætninger for statsgaranterede lån til tyske virksomheder.
  • Udlejning – Opsigelse, lejehenstand mm.
  • Konkursbegæring udsat - fristen på 3 uger for nødlidende virksomheder er udsat under corona.

Vil du vide mere om, hvordan du skal forholde dig til hjælpepakker, skat og moms i Tyskland, finder du mere information på Dantax’ hjemmeside.

 


Revisionsfirmaet DANTAX i Flensborg har mere end 30 års erfaring med skatterådgivning af danske virksomheder og privatpersoner med aktiviteter i Tyskland. De knap 50 medarbejdere taler dansk og leverer en omfattende service, herunder skattemæssig, juridisk og driftsøkonomisk rådgivning, bogføring, lønafregning, årsregnskab og selvangivelser samt assistance ved skatterevision. DANTAX er med i forreste række inden for datamanagement og digitale arbejdsprocesser - men samtidig med stor vægt på den personlige kontakt. DANTAX har egen dansktalende advokat til ansættelsesaftaler og deres lønafdeling klarer indberetning af løn og skat – på dansk.