Brexit - Ændringer for ”Limiteds” i Tyskland

Virksomheder grundlagt efter den britiske lovgivning, men med et tysk administrativt hovedsæde, vil i fremtiden blive set som et tysk personselskab.

Når Storbritannien udtræder fra Den Europæiske Union (dato fastsat til den 29.03.2019) bortfalder den europæiske unions retspraksis om etableringsfrihed for Storbritannien. Fra dette tidspunkt vil Storbritannien blive betragtet som et tredjeland, hvilket også vil give konsekvenser for virksomhederne, som har deres hovedsæde i Storbritannien og deres administrative hjemsted i Tyskland.
Navnlig kan dette være relevant for Limiteds, at efter at have forladt EU, skal de behandles som indenlandske personselskaber i henhold til tysk ret. Afhængigt af transaktionstypen betragtes Limiteds som OHG eller GbR, hvilket kan føre til en betydelig risikoskærpelse. Dog kan i disse virksomheder, de enkelte anpartshavere gøres personligt ansvarlige uden begrænsning, og er underlagt §§ 128, 129 HGB, til ansvar for alle gamle og nye forpligtelser. Ansvarsrisikoen kan i særdeleshed igennem to foranstaltninger behandle:
1. Et nyt selskab bliver stiftet i Tyskland, som Limited bliver fusioneret med, i henhold til den tyske omdannelseslov.
I den forbindelse har forbundsministeriet fremlagt et lovforslag for at lette grænseoverskridende fusion.
2. Det er muligt at afvikle selskabet i United Kingdom og medbringe formuen til et allerede eksisterende tysk selskab.