Bortfald af feriedage

Kan arbejdstager miste sit krav på feriedage?

Den europæiske højesteret (EuGH) har igennem afgørelsen af to sager taget stilling til spørgsmålet om, hvorvidt arbejdstageren mister krav på feriedage i tilfælde af, at han ikke anmoder om disse inden ophør af ansættelseskontrakten eller - i tilfælde af fortsat beskæftigelse - inden årsskiftet.

Overforvaltningsretten Berlin-Brandenburg (OVG Berlin-Brandenburg) og Højesteret for arbejdsretsager (BAG) har til EuGH stillet spørgsmålet om, hvorvidt de nationale regler i forbindelse med bortfald af ferie er i overensstemmelse med unionsretten. Hermed ønskede de en tolkning af unionsretten, som siger, at arbejdstagerens krav på minimum fire ugers betalt ferie - undtagen i forbindelse med ophør af arbejdsforholdet - ikke må erstattes med en monetær udligning af ferie.

De aktuelle domme fastslår nu, at minimumskravet på feriedage og tilsvarende krav på udligning for ikke afholdte feriedage ikke fortabes alene, fordi arbejdstageren ikke har anmodet om ferie, inden ophør af kontrakten eller inden årsskiftet. Feriekravene bortfalder kun, hvis arbejdsgiveren beviser, at arbejdstageren har givet afkald på feriedagene frivilligt, efter hvis arbejdsgiveren udtrykkeligt har givet arbejdstageren mulighed for at afholde feriedagene.

I praksis fører dette til, at arbejdsgivere bør tilpasse deres kutyme i forbindelse med håndtering af medarbejderens lovlige krav på ferie.

Vi understøtter gerne herved og står parat til en indledende drøftelse af temaet over telefonen eller på et personligt møde.