Bæredygtig varmeforsyning i Danmark og Tyskland

Både i Tyskland og Danmark er der et stort behov for at reducere udledningen i varmesektoren. Bygninger er væsentlige kilder til udledning af drivhusgasser, især på grund af produktion og levering af varme.   

Mens to tredjedele af alle husstande i Danmark er tilsluttet fjernvarmenettet, har godt to tredjedele af boligerne  i Tyskland stadig  centralvarme baseret på olie eller naturgas. Selvom der er et stort behov for at reducere udledningen af CO2 i varmesektoren, er der politiske udfordringer, hvilket debatten om bygningsenergiloven i Tyskland viste dette år.

Kilde: https://ens.dk/service/fremskrivninger-analyser-modeller/klimastatus-og-fremskrivning-2023

Også i Danmark er der behov for ændringer. Fjernvarme er kun en klimavenlig teknologi, hvis energikilderne til de centrale anlæg er vedvarende og har lav udledning af CO2. I dag produceres størstedelen af energien fra biomasse, men affald bruges også i kraftværker med kombineret kraftvarmeproduktion, dvs. produktion af el og varme på samme tid. Eksempler herpå er Avedøreværket og Amager Bakke. På trods af deres fordele er disse produktionsformer ikke helt bæredygtige.  

Kilde: https://www.hofor.dk/baeredygtige-byer/fremtidens-fjernvarme/amagervaerket/

I begge lande opstår spørgsmålet om, hvor udvidelsen af fjernvarmenetværket giver mening, hvordan fjernvarmens kilder kan gøres bæredygtigt, og hvilken rolle varmepumper kommer til at spille. Kommunal varmeplanlægning, udvikling af geotermisk energi og øget energieffektivitet er nøglespørgsmål for at sikre en bæredygtig varmeforsyning. 

Den 4. december afholder vi den tredje dansk-tyske dialog om energiomstilling om netop disse emner. Panelet består af brancheeksperter fra Rambøll, Dansk Fjernvarme, Innargi, Danfoss og en repræsentant for det tyske forbundsministerium for økonomi og klimaindsats.

Tilmeld dig her