Afskedigelse… hvordan? III

ANSÆTTELSESRET: Vi har i de sidste udgaver beskæftiget os med spørgsmålet om, hvad man skal tage højde for, når man opsiger en medarbejder. I denne udgave behandles emnet ”underskrift”, som kan være mere vanskeligt, end man umiddelbart mener.

”Desværre er begge vores direktører ude af huset i dag. Så underskriver den ene bare opsigelsen alene, hvis han da stadig er i huset. Hvis han allerede er gået, underskriver jeg bare. Jeg er jo Head of Human Resources og fører også samtlige medarbejdersamtaler. ”

Også i dette tilfælde skal man gå forsigtigt til værks. Opsigelsen skal underskrives af en person, der har fuldmagt til at skrive under. I den sammenhæng skal den medarbejder, der skal opsiges, have kendskab til fuldmagten, eller en original fuldmagt skal vedlægges opsigelsen. Det skal således undersøges meget omhyggeligt, hvem der må underskrive opsigelsen alene, og hvem der skal underskrive i fællesskab. Afgørende er Det Centrale Virksomhedsregister i Danmark eller det tyske Handelsregister. 

Har medarbejderen ikke kendskab til fuldmagten, eller kan denne ikke dokumenteres, kan medarbejderen alene af formelle årsager afvise opsigelsen, også selvom der foreligger en berettiget opsigelse. I så fald skal der meddeles en ny opsigelse. Dette er især ærgerligt eller kan blive dyrt i to tilfælde: 

  • Ved opsigelser med øjeblikkelig virkning, hvor to ugers varslet derved overskrides.
  • Ved ordinære opsigelser, hvor der igangsættes et nyt opsigelsesvarsel. 

Derfor bør arbejdsgiveren især være opmærksom på, at samtlige underskrifter, der er nødvendige for opsigelsens gyldighed, indhentes i god tid, således at opsigelsen kan meddeles rettidigt.

Læs om problemet overbringelse af opsigelsen til medarbejdere i Tyskland i den næste udgave!

Juni 2016