7 % moms på e-books i Tyskland, men 19 % på ”online-udlån”

MOMS: Momsen i Tyskland er generelt 19 %. Den lave moms på 7 % gælder for fødevarer, aviser og bøger. For salg af e-books gælder den lave sats, men for digitale ”udlån” beregnes 19 %.

 

Den lave momssats gælder ikke for omsætning med digitale eller elektroniske ”sprogværker” (som f.eks. e-books). Det afgjorde den øverste tyske skattedomstol (sml. BFH, dom af 3.12.2015, V R 43/13, offentliggjort 10. februar 2016). Den lave moms gælder kun for bøger på ”fysiske medier”. Derimod gælder 19 % moms for ”elektronisk tilvejebragte serviceydelser”.

 Sagen vedrørte ”online-udlån” af digitaliserede bøger fra de tyske biblioteker. Sagsøgeren, et elektronisk forlag, overdrog rettighederne af de elektroniske værker til de tyske biblioteker. Bibliotekernes lånere benyttede via elektronisk vej serverne hos det elektroniske forlag. 

Sagsøgeren tabte i alle tre instanser, og dermed står det fast, at ”udlejning af digitale sprogværker” ikke er udlejning af bøger i momslovens forstand. Det fremgår af den tyske momslov, hvorefter der udtrykkeligt ikke kan udlejes digitale bøger med lav momssats. Der foreligger heller ikke en momsreduktion pga. den tyske lov om ophavsret.

Facit: For salg af digitale eller elektroniske ”sprogværker” gælder den lave momssats på 7 %, fordi de er ligestillet med salg af bøger. Men elektronisk omsætning med digitale eller elektroniske sprogværker anses ikke for at være salg af bøger. Grunden til, at de tyske dommere er så konservative, er, at det ville kræve en ændring af EU-lovgivningen. Det europæiske momsdirektiv omfatter ikke ”e-books, e-paper og andre elektroniske informationsmedier”.

Marts 2016