Ny direktør for Dansk-Tysk Handelskammers serviceselskab

Mette-Kathrine Kundby-Nielsen er udnævnt til direktør for Dansk-Tysk Handelskammers serviceselskab DEinternational Denmark ApS.

Mette-Kathrine får ansvaret for den daglige drift af serviceselskabet, som rådgiver danske og tyske eksportvirksomheder. Hun skal videreudvikle den eksisterende portefølje af serviceydelser og yderligere udbygge det bilaterale netværk. Hun fungerer desuden som daglig leder af afdelingen Conferences & Events, som afholder konferencer, seminarer og faglige netværksmøder i Danmark og Tyskland.

Mette-Kathrine har tidligere været ansat i Dansk-Tysk Handelskammer og medbringer omfattende international erfaring fra primært HR-stillinger i Tyskland, Schweiz og Australien.