Ifo-indekset falder: Høje energipriser og frygten for gasmangel truer den tyske økonomi

Stemningen blandt de tyske virksomheder er blevet dårligere. Ifo-indekset er i juli faldet til 88,6 point fra 92,2 i juni. Dette er det laveste niveau siden juni 2020. De tyske virksomheder forventer endnu dårligere værdier i de kommende måneder. De høje energipriser og den truende gasmangel belaster økonomien, og ifølge det tyske Ifo-institut er Tyskland på vej ind i en recession.

25.07.2022

Fordelingen i de forskellige brancher lyder: 

  • I industrien er indekset faldet kraftigt. Pessimismen blandt virksomhederne er på sit højeste siden april 2020, og virksomhederne vurderer den aktuelle situation for dårlig. Antallet af nye ordre er for første gang i to år gået let tilbage.
  • I servicesektoren er indekset også betydeligt forværret. Især virksomhedernes forventninger til fremtiden er faldet. Efter en høj optimisme især inden for turismesektoren og restaurationsbranchen er stemningen vendt. Den aktuelle situation vurderes som dårlig.
  • I handelssektoren er indekset tydeligt gået tilbage. Virksomhederne er mindre tilfredse med den nuværende situation. Virksomhederne ser heller ikke særligt optimistisk på fremtiden.
  • I byggeriet er indekset atter faldet efter sidste måned med en lille stigning. Vurderingen af den aktuelle situation ligger på det laveste niveau siden april 2016. Fremtiden er også præget af høj pessimisme. 

Du finder en detaljeret oversigt over de seneste resultater på ifo's hjemmeside, også på engelsk.