Ifo-indeks stiger overraskende

Stemningen i de tyske virksomheder har igen stabiliseret sig. Ifo-indekset faldt i marts til 90,8, men steg til 91,8 i april. Denne overraskende stigning skyldes primært mindre pessimistiske forventninger og en bedre vurdering af den nuværende situation. Efter det første chok efter krigen i Ukraine viser den tyske økonomi modstandskraft.

25.04.2022

Fordelingen i de forskellige brancher lyder:

  • I industrien er indekset igen steget efter sidste måneds krak. Virksomhederne har højere forventninger til de forestående måneder. Dog er de mindre tilfredse med den nuværende situation. Inden for den kemiske industri er både forventninger og den nuværende situation forværret.
  • I servicesektoren er stemningen mærkbart forbedret. Virksomhederne er væsentlig mere tilfredse med den nuværende forretning. De er også mindre pessimistiske hvad angår de kommende måneder. Især i restaurationsbranchen er indekset markant forbedret på baggrund af den aftagende coronasituation.
  • I handelssektoren er indekset faldet yderligere. Det skyldes væsentligt dårligere vurderinger af den nuværende situation. Forventningerne forbliver pessimistiske.
  • Inden for byggeri er stemningen faldet til det laveste niveau siden maj 2010. Dette skyldes stor utilfredshed med den aktuelle forretningssituation. Forventningerne har heller ikke været så pessimistiske siden genforeningen. Især store flaskehalse på materialer har en negativ indvirkning på erhvervslivet.

Selvom resultaterne af rundspørgen generelt er mere positive end i marts, viser beregninger fra Bundesbank, at en optrapning af krigen i Ukraine og skærpede sanktioner mod Rusland vil ramme Tysklands økonomi hårdt. Samtidig forventer økonomer fra Reuters, at Tysklands BNP vil stige med 0,2 % i første kvartal.