Hvordan kan Tyskland hurtigt reducere olie- og gasimport?

Tyskland er et af de lande i Europa, som er mest afhængig af import af gas og olie fra Rusland. Det bliver derfor diskuteret, hvordan man hurtigst muligt kan mindske importen.

22.03.2022

Det tyske føderale miljøagentur (UBA) har beregnet følgende mulige reduktioner som følge af tre nemme tiltag: 

  • Hvis tyske husstande, virksomheder, hoteller og restauranter sænker rumtemperaturen med to grader, spares 31 terawatttimer (TWh) energi, svarende til 7 % af den årlige russiske naturgasimport samt 7,5 mio. ton kuldioxid inkl. andre klimagasser. 
  • Brugen af et sparsomt brusehoved i alle tyske husstande vil give besparelser på 11,3 TWh svarende til 2,6 % af den russiske gasimport. 
  • En maksimal hastighed på 100 km/t. på motorveje og 80 km/t. uden for bebyggede områder vil kræve 2,1 mia. liter mindre brændstof eller 5,2 mio. tons færre drivhusgasser – hvilket svarer til næsten 4 % af det samlede brændstofforbrug. 

I alt udgør disse mulige reduktioner i 2022 15,5 mio. tons drivhusgasser og dermed mere end 2 % af Tysklands samlede emissioner i 2021. 

I perioden mellem 2010 og 2020 faldt CO2-udledningen med 21,5 % i Tyskland. For at nå målet om 65 % CO2-reduktion i 2030, er der fremover behov for reduktioner på 6 % årligt.

Danmark og danske virksomheder er gode til vedvarende energi og energiteknologi og kan omsætte projekter hurtigt.  

Det øgede fokus på energiforbrug styrker dermed danske virksomheders eksportchancer til Tyskland.