ifo-indekset falder igen i april

I sidste måned steg ifo-indekset for første gang i et halvt år. Økonomerne havde for april igen forventet en stigning til 99,9 point. Men indekset faldt fra 99,7 til 99,2 point. 9000 tyske virksomhedsledere har dermed givet en indikation om, at „den tyske økonomi igen har mistet kraft”, som ifo-president Fuest fortolker resultatet.

Men vurderingen i de forskellige brancher varierer:

  • Industrien vurderer igen sin nuværende situation og forventningerne til fremtiden endnu dårligere. Ligeledes er kapacitetsudnyttelsen igen faldet, men ligger dog over det mangeårige gennemsnit. Det skyldes fortsat dårlige globale konjunkturer, usikkerhed om brexit og truslen om internationale toldmure. Men hvis risikofaktorerne forsvinder, betyder det også, at der er mulighed for hurtigt at kunne vende situationen.
  • Servicesektoren har igen stigende forventninger til fremtiden, men vurderer den nuværende situation marginalt dårligere end i marts.
  • Handelssektoren har samlet set nedjusteret både vurderingen af den nuværende situation samt forventningerne til fremtiden. Det skyldes detailhandlen, som trækker ned, mens engroshandlen trækker op.
  • Byggesektoren har igen opjusteret vurderingen af den nuværende situation, mens forventningerne til fremtiden er dalet lidt. Det skyldes usikkerhed omkring, hvorvidt en højkonjunktur kan blive ved. Trods dagens negative tal mener jeg ikke, at der er grund til bekymring for de danske eksportører. Jeg forventer ingen recession og en "rebound” i andet halvår. Og i 2020 vil der igen være vækst på 1,5 % med tilsvarende muligheder for danske virksomheder. Du finder en detaljeret oversigt over dagens resultater på ifo's hjemmeside.

Trods dagens negative tal mener jeg ikke, at der er grund til bekymring for de danske eksportører. Jeg forventer ingen recession og en "rebound” i andet halvår.

Og i 2020 vil der igen være vækst på 1,5 % med tilsvarende muligheder for danske virksomheder.