Henrik Sørensen og Jan H. Christiansen er valgt ind i DanskTysk Handelskammers bestyrelse

Henrik Sørensen, adm. direktør for Desmi A/S, og Jan H. Christiansen, bestyrelsesmedlem i Semler Holding, er valgt ind i Dansk-Tysk Handelskammers bestyrelse.

Derudover blev følgende bestyrelsesmedlemmer genvalgt på generalforsamlingen den 2. juni i København: Jens-Peter Saul (koncernchef for Rambøll), Lykke Friis (prorektor på Københavns Universitet), Sven Torben Hanisch (direktør for Creditreform Flensburg Hanisch KG) og Claus Ruhe Madsen (bestyrelsesformand for Industrie- und Handelskammer zu Rostock).

Bestyrelsen består nu af: 

  • Jens-Peter Saul, koncernchef, Rambøll (bestyrelsesformand) 
  • Claus Ruhe Madsen, bestyrelsesformand for Industrie- und Handelskammer zu Rostock (næstformand)
  • Henning Schrewe, Technical Sub Division Manager, Ed. Züblin AG / Sub Division Civil Engineering North (kasserer)
  • Lykke Friis, prorektor på Københavns Universitet og fhv. minister
  • Sven Torben Hanisch, direktør i Creditreform Flensburg Hanisch KG
  • Henrik Sørensen, adm. direktør for Desmi A/S
  • Jan H. Christiansen, bestyrelsesmedlem i Semler Holding
  • Reiner Perau, adm. direktør i Dansk-Tysk Handelskammer