BALTIC Facility Solutions - Månedens virksomhed August 2023

En nyskabelse i tysk erhvervsliv

Baltic FS er et selskab dannet af mellemstore virksomheder fra Holsten med det formål at deltage i opførelsen af Femern Bælt-forbindelsen, Femern Sund-forbindelsen og vej- og jernbaneforbindelserne. Formålet er på den ene side at beholde så meget merværdi som muligt fra projektet i regionen og på den anden side at øge de lokale virksomheders kompetencer og ekspertise betydeligt.

Bag Baltic FS og dets mere end 20 officielle partnere står mere end 10.000 medarbejdere fra regionen og en omsætning på mere end 1,5 milliarder euro. De officielle partnere i Baltic FS er mellemstore, for det meste familie- eller ejerledede, veletablerede virksomheder, hvoraf nogle har arbejdet sammen i mange år.

Virksomhederne har været i stand til at klare sig på markedet i generationer gennem kvalitet, innovation og pålidelighed. For virksomheder, der ønsker at realisere større byggeprojekter, tilbyder Baltic FS erfaring og professionalisme samt lokale netværk inden for erhvervsliv, politik og administration. Takket være Baltic FS' og dets officielle partneres netværk i Holsten-regionen er ikke kun de geografiske afstande korte, men også kommunikationskanalerne til myndigheder, politikere, erhvervsliv og andre dele af samfundet.

I de næsten 12 år, der er gået, siden Baltic FS blev grundlagt, er der også vokset et solidt netværk op på den danske side. Vi lever den fælles region.


Kend de vigtigste nøgletal for dit projekt. Hver eneste dag. Døgnet rundt.

Forretningsmodellen er at give dig et behovsbaseret, skræddersyet tilbud på alle projektrelaterede tjenester.

Det altafgørende i ethvert projekt er overholdelse af omkostninger, deadlines og kvalitet. Ved problemfrit at kombinere tjenesterne fra Baltic FS' officielle partnere kan virksomheden aflaste sine kunder for grænsefladeproblemer, der ellers ville udgøre en risiko og en omkostningsfaktor.

For at kunne gennemføre store byggeprojekter med succes skal ikke kun hovedfabrikkerne, men også alle operationelle virksomheder være optimalt positioneret. Når man vælger underleverandører, er der især tre punkter, der er afgørende: kompetence, kapacitet og referencer. Når vi vælger vores officielle partnere, er disse tre punkter grundlæggende krav. Gennem vores Official Partners - som har eksklusive kontrakter med Baltic FS - er virksomheden i stand til at implementere komplette løsninger for hele aktivitetsområder.

I planlægningsprocessen for den faste forbindelse over Femern Bælt var Baltic FS i stand til at afgive bud til konsortierne på de vigtigste byggekontrakter til en samlet værdi af omkring 200 millioner euro. De gode relationer til bygherrerne, konsortierne, men også til politikere og andre virksomheder på begge sider af Femern Bælt viser, at der er et stort behov for udbydere af totalløsninger med regional viden og personale. Godt halvdelen af de officielle partnere i Baltic FS har allerede været involveret i FBQ med kontrakter.

Vi møder udfordringerne i den globale konkurrence med de jordnære værdier og den solide, langsigtede tilgang, som vores mellemstore regionale virksomheder har.