Lær dansk online, lige når det passer dig

Danes Worldwide tilbyder online danskundervisning til børn fra seks år samt unge og voksne på tre niveauer: Begynderdansk, Dansk på mellemniveau og Skoledansk. Vi har fået mulighed for at tilbyde medlemmer af Dansk-Tysk Handelskammer en særlig medlemspris med ca. 20 % rabat på normalprisen.

Begynderdansk

Begynderdansk A1 
3 forløb af 10 ugers undervisning. Et online undervisningsprogram, som er designet til unge og voksne, der skal lære dansk for første gang. Vi anbefaler derfor, at eleven er 10 år eller ældre.

Man behøver ikke at have kendskab til dansk i forvejen for at kunne følge kurset.

På kurset bliver eleverne introduceret til et basalt ordforråd og de mest grundlæggende sætningsstrukturer på dansk. Eleverne lærer f.eks. hilsener, tal, ugedage, farver, måneder og klokken.

Medlemspris: kr. 4.260


Dansk på mellemniveau

Basisdansk 13+ (B1) 
Dansk på mellemniveau er opdelt i to niveauer: Basisdansk (B1) er for dem, der kan begå sig nogenlunde på dansk i hverdagen, men som stadig mangler en vis basal korrekthed i deres sprog.

Medlemspris: kr. 5.880

Videre med dansk, B1+ 
Videre med dansk (B1+) er for dem, der allerede har styr på den basale grammatik og er klar til at fokusere mere på sprogets detaljer og nuancer. Begge niveauer har fokus på dansk kultur, samfund og historie.

Medlemspris: kr. 1.740


Skoledansk

Skoledansk er alderssvarende danskundervisning fra 0. – 9. klasse med mulighed for at afslutte med Danmarks officielle 9.-klasseprøve i faget dansk.
Undervisningen, der varetages af uddannede lærere, er tilrettelagt, så den kan passes ind ved siden af den lokale skolegang. Det er dog en forudsætning, at forældrene bakker aktivt op om lektielæsning og lærerkontakt.

Skoledansk 0.-8. klasse Dansk-Tysk Handelskammer
Medlemspris: kr. 7.440

Skoledansk 9. klasse Dansk-Tysk Handelskammer
Medlemspris: kr. 7.960