© ER_09

Juridiske spørgsmål

I samspil med vores partneradvokatfirmaer rådgiver vi i Dansk-Tysk Handelskammer tyske virksomheder om alle tyske, danske og grænseoverskridende juridiske spørgsmål. Derudover kan du som tysktalende expat også få rådgivning til evt. juridiske spørgsmål og udfordringer.

Vi rådgiver virksomheder om:

Ekspertbeskatning

Vi rådgiver dig, når din virksomhed skal ansøge om eksperbeskatning til en udenlandsk medarbejder.

Hvis du ansætter en såkaldt nøgleperson, der arbejder midlertidigt i Danmark, kan du blive pålagt ekspertskatten. Det betyder, at 25 % af arbejdsindkomsten vil være skattefri og fritaget for sociale bidrag i de første fem år af ansættelsen.

Lønudbetaling

Vi fritager dig for skattemæssige og administrative forpligtelser, så du kan koncentrere dig fuldt ud om din kerneforretning. Som kunde nyder du godt af en tysktalende kontaktperson, som altid står til rådighed for at besvare de spørgsmål, du måtte have.

Arbejdsret

Hvis du har til hensigt at ansætte tyske medarbejdere på permanent basis, skal de tyske arbejdsretlige regler overholdes. Vi rådgiver dig bl.a. om følgende emner:

 

 

 

  • Arbejdskontrakter: vi understøtter dig i udarbejdelsen af aftaler mellem arbejdsgivere og arbejdstagere, der fastlægger vilkårene for ansættelsen - heriblandt oplysninger om løn, arbejdstider, ansættelsesperiode og andre relevante arbejdsbetingelser.
  • Arbejdstilladelser: sørger for, at dine tyske medarbejdere får de officielle tilladelser, som de skal bruge for at arbejde lovligt inden for Danmarks grænser. Tilladelserne indeholder betingelser og begrænsninger, der varierer afhængigt fra Tysklands love og regler.

Vi rådgiver privatpersoner om:

Opholdstilladelse

Når du flytter til Danmark, skal du være opmærksom på, at der – modsat i Tyskland – fortsat er krav om at have et "registreringsbevis". I Dansk-Tysk Handelskammer hjælper vi dig med at få de nødvendige tilladelser og beviser. 

Vi hjælper bl.a. med din opholdstilladelse, der giver dig ret til midlertidigt ophold i Danmark. Dette er nødvendigt for dig som udenlandsk statsborger, der ønsker at bo i Danmark i en længere periode, f.eks. for at studere, arbejde eller bo sammen med                                                                                                        familiemedlemmer.

Registrering

Vi rådgiver dig, hvis du oplever udfordringer når du vil registrere dig hos de danske myndigheder eller i forbindelse med indberetning af af din addresse eller lignende.

Personlige spørgsmål

Både som expat og parter til en expat kan der opstå juridiske spørgsmål vedr. bl.a. sundhed, økonomi og personlige relationer. Vi rådgiver dig inden for de pågældende regler i Danmark - hvad skal du være opmærksom på, hvor skal du registreres osv.