Dansk-Tysk Handelskammer

Dansk-Tysk Handelskammer er en del af AHK-netværket. Forkortelsen AHK står for Auslandshandelskammern, og det kan oversættes til udlandshandelskamre. Det er betegnelsen for AHK-netværket, der består af 130 kontorer fordelt på 90 lande. Her servicerer cirka 1.700 ansatte de 45.000 medlemmer. AHK-netværket er sat i verden for at støtte tyske virksomheder, der vil handle i udlandet, og for at støtte udenlandske virksomheder, der vil handle i Tyskland.

Dansk-Tysk Handelskammer har i 30 år banet vejen for et samarbejde mellem dansk og tyske erhvervsvirksomheder og været en kompetent partner i alle spørgsmål vedrørende begge markeder.

Markedskendskab og forståelse for forretningskultur og sprog kombineret med et bredt netværk og gode kontakter i dansk og tysk erhvervsliv gør Dansk-Tysk Handelskammer i stand til at finde den rigtige fremgangsmåde for virksomheder, der er til stede eller overvejer en tilstedeværelse på det tyske og danske marked. Virksomheden har fingeren på pulsen i forhold til markedsudviklingen i begge lande og arbejder tæt sammen med faglige organisationer, myndigheder, forbund og fagmesser. Derudover hjælper den årligt mere end 1.000 virksomheder med alt lige fra opstart til rådgivning i forbindelse med deres løbende forretninger i begge lande og tilbyder en fleksibel og professionel service tilpasset den enkelte eksportvirksomhed.

Handelskammerets omkring 650 medlemmer er en del af det største dansk-tyske erhvervsnetværk. Et stærkt netværk i begge lande, eksklusive arrangementer og månedlige nyhedsbreve er centrale dele af Dansk-Tysk Handelskammers aktiviteter.


Events

Dansk-Tysk Handelskammer arrangerer og afholder mange store og små, fysiske samt online events. Arrangementerne giver kunder, medlemmer, samarbejdspartnere mm. mulighed for at udvide deres dansk-tyske netværk. Derudover samarbejder de tæt sammen med brancheforeninger, regionale erhversorganisationer, myndigheder og ministerier. Uanset om der er tale om internationale koncerner eller mindre virksomheder, har de årelang erfaring med at bringe de rigtige parter sammen. Tre gange årligt afholder de deres hovedevents: den traditionelle nytårsreception, den årsdag/sommerfest og til efteråret skiftes der hvert andet år mellem oktoberfest og gallamiddag om efteråret. Medlemmer får gratis billetter og/eller rabat på arrangementerne.