Dry Ice Danmark - Månedens virksomhed December 2023

Innovative Dry Ice Cleaning Solutions

Dry Ice Danmark ApS er en førende udbyder af tørisrengøringstjenester i Danmark.

Virksomhedens innovative rengøringsteknologi bruger snefnug til at fjerne selv det mest genstridige snavs uden at efterlade rester. Deres tørisrengøringsproces er miljøvenlig og en bæredygtig løsning for virksomheder, der ønsker at reducere deres miljøbelastning.

Hvad er fordelene ved snestøvblæsningsteknikken?

Fordelene ved snestøvblæsningsteknikken ligger i, at den påviseligt rengør hurtigere og mere effektivt end konventionelle rengøringsmetoder.

Industriel rengøring af produktionsstykker er en vigtig del af moderne fremstillingsprocesser. Det afgør produkternes fremtidige funktionalitet, kvalitet og levetid.

”Vores kunder kræver den højeste rengøringskvalitet samt alsidighed i anvendelsen. Med snestøvsprocessen tilbyder vi dig en innovativ metode, der i modsætning til andre teknikker har mange fordele.”

DID-snestøvprocessen revolutionerer maskinrengøringen ved at eliminere miljøskadelige rester og affald. I modsætning til konventionelle metoder som opløsningsmiddelrensning eller sandblæsning kræver denne proces ingen omfattende efterbehandling.

Den hurtige fjernelse af forurenende stoffer sparer tid og reducerer rengøringsomkostningerne samt tidsrammen, hvor maskinen ikke kan bruges. Denne proces løser typiske maskinrengøringsproblemer og tilbyder en effektiv, miljøvenlig løsning.

Fordelene ved denne rengøringsproces:

 • Effektiv rengøring gennem mikroeksplosioner på overfladen, der løsner uønskede forureninger
 • Ingen risiko for elektronik, da snestøvet ikke er ledende
 • Økologisk og miljøvenlig, da der ikke bruges kemikalier
 • Ingen rester af rengørings- eller sandblæsningsmidler
 • Ingen overfladeskader på grund af slid
 • Fri for bakterier og kim

Fokus for Dry Ice Danmark APS er rengøring af elskabe: Der er mange gode grunde til at rengøre elskabe:

 • Forenkling af vedligeholdelse og overvågning af elskabe
 • Ingen produktionsafbrydelse eller nedlukning påkrævet
 • Reduktion af modstand og energiforbrug
 • Mindskelse af risikoen for kortslutning
 • Reduktion af brandfare