Fordel ved salg af fast ejendom til nærtstående

Landsskatteretten har anerkendt, at nyerhvervet ejendom kan sælges til nærtstående til 85% af den offentlige vurdering. Børnebørn slap for gaveafgit på 30 mio DKK, sælger fik et fradragsberettiget tab