Tyskland. Bogføring i udlandet kræver tilladelse

SKAT: Gives tilladelsen ikke eller overholdes den ikke, vanker bøde mellem € 2.500 og € 250.000. Tilladelse gives kun for den elektroniske del af bogføringen. Originalbilag skal altid befinde sig i Tyskland.

De tyske myndigheders krav er strengere end de tilsvarende fra SKAT Danmark (sml. bogføringslovens § 12, stk. 2 og 3):
Tysk SKAT giver kun tilladelsen efter ansøgning, der skal opfylde bestemte krav (§146, stk. 2a, AO):

  • Hvor bliver bogføringen gennemført/hvor er serveren m.v.
  • Datterselskabet skal have været en ”ordentlig skatteborger”, dvs. have overholdt betalinger og –frister.
  • Det tyske skattevæsen skal til enhver tid kunne modtage den komplette bogføring i elektronisk form.

SKAT i Tyskland kræver dokumentation for fremgangsmåden mht. den elektroniske bogføring:

  • organisation
  • teknisk

IT-systemer skal opfylde visse mindstekrav til filbehandling. Tysk SKAT skal:

  • til enhver tid have elektronisk adgang til data-systemerne med det tyske skattevæsens særlige programmer.

Det tyske skattevæsen gennemfører automatisk elektronisk krydscheck af bestemte elementer i bogføringen. Desuden skal alle bilag gemmes og posteres, uden at det tilbagevirkende er muligt at ændre noget. Processen skal være struktureret, og bilag skal til enhver tid kunne findes frem - nemt og enkelt uden ændringer. Uregelmæssigheder opdages straks.

Facit
: Har virksomheden ingen tilladelse eller overholdes reglerne ikke, så kan det tyske skattevæsen skønne resultatet af bogføringen og det skattemæssige resultat.
Desuden kan de tyske skattemyndigheder kræve, at den elektroniske bogføring igen henlægges til Tyskland.

Dantax assisterer mht. ansøgning og med at overholde de tyske krav.


December 2017