Rejseomkostninger for tyske medarbejdere

PERSONSKAT: En medarbejder, der bor og arbejder i Tyskland, beskattes og socialforsikres efter tyske regler. Diæter og forplejning sker efter de tyske regler. Betaler arbejdsgiveren danske satser, kan det volde problemer.

Et eksempel
Karl Smart A/S ansætter hr. Müller i Hamborg. Han bor og arbejder kun i Tyskland. Han afregner alle udgifter til rejser, overnatning, forplejning, benzin mv. over et kreditkort fra Karl Smart A/S. Han forelægger ingen kvitteringer eller andre rejsebilag, fordi ”det jo står på kreditkortafregningen”. Virksomheden indberetter skat og social sikring af lønnen i Tyskland, men ikke af rejser.

Tre år senere gennemfører det tyske skattevæsen en kontrol, og kort tid også fra den tyske sygeforsikring.

Karl Smart A/S opkræves tysk efterskat og tysk socialforsikring, fordi der ikke forelå bilag.

De tyske satser for rejsediæter i Tyskland: 

Op til 8 timer 0 €
Over 8 timer   12 €
Afrejsedag og hjemkomstdag 12 €
Over 24 timer 24 €


Rejsediæter i Danmark efter tyske regler: 

Op til 8 timer     0 €
Over 8 timer   40 €
Afrejsedag og hjemkomstdag 40 €
Over 24 timer  60 €


”Sædvanligt måltid”, der stilles til rådighed af arbejdsgiveren op til 60 €. 

Alle rejseomkostninger kan godtgøres skattefrit. Overskridelser på op til 100 pct. kan gives, når arbejdsgiveren betaler skat heraf. 

Men der skal foreligge bilag og dokumentation på udgifterne.

Facit
Fakturaer skal udstedes til Karl Smart A/S, og fakturaer på bespisning af gæster skal indeholde formål og navne på deltagerne. Både det tyske skattevæsen og sygeforsikringen har handlet korrekt.

December 2016