Nyt fra 2018: Småaktiver

SELSKABSRET: Nyt lovforslag i Tyskland: Beløbet for småaktiver/straksafskrivninger hæves den 1. januar 2018 fra netto 410 til 800 euro (ca. 6.000 kr.). Ikkeanvendelse medfører korrektion og efterskat.

den 1. januar 2018 hæves beløbsgrænsen fra 410 til 800 euro (ca. 6.000 kr.). Anskaffelser af aktiver med højere nettopris afskrives i henhold til de tyske afskrivningstabeller. De foreskriver lange afskrivningsperioder oftest på 5 år eller længere, for eksempel skal inventar og kontormøbler afskrives over 10 år, og aktiverne skal optages i en fortegnelse. Hvis en virksomhed ikke holder sig til denne overgrænse, anerkendes afskrivningen ikke. I så fald skal afskrivningen af det forkert afskrevne aktiv korrigeres, og årsregnskabet er på dette punkt ikke korrekt.

Fra 1. januar 2018 bliver det muligt at straksafskrive eksempelvis værktøj, bærbare og computere, der kan købes under beløbsgrænsen i Tyskland. Men er en nyanskaffelse bestemt til at fungere sammen med allerede anskaffede aktiver, kan straksafskrivning ikke finde sted – ligesom i Danmark.

De aktuelle danske regler for småaktiver/straksafskrivning er:

  • i 2017 13.200 kr. (ca. 1.760 euro)
  • i 2016 12.800 kr. (ca. 1.720 euro).

Tyskland har altid haft en lav grænse – fra 2008 var den på 150 euro og på 410 euro (ca. 3.075 kr.) siden 2010. Der er stor sandsynlighed for, at forslaget ophøjes til gældende lov fra 1. januar 2018. Dog er det p.t. kun et forslag fra regeringen, og et flertal i det tyske parlament står bag. Den tyske skatteminister har allerede godkendt lovforslaget. Erhvervsorganisationerne synes, at det er et rigtigt godt forslag, fordi højere straksafskrivning hurtigere kan forbedre en virksomheds resultat.

April 2017