Kreditkort til tyske medarbejdere – ein Problem!

SELSKABSRET: Mange danske virksomheder giver deres medarbejdere et firmakreditkort. Det er nemt og klares uden om lønafregningen. Men i Tyskland kræves separat afregning af diæter og rejser.

 

I Danmark afregner medarbejderen selv udgifter til rejser, bespisning/beværtning samt øvrige udgifter med et firmakreditkort. Det er naturligvis også muligt i Tyskland. Men tysk grundighed kræver, at lønafregningen sker separat i lønsystemet for medarbejderen og her skal de tyske diætsatser overholdes.

Da den tyske medarbejder opholder sig i sit eget land (Tyskland), gælder et standardbeløb på 12 euro (ca. 84 kr.) ved fravær fra hjemmet over 8 timer/døgn og pr. rejsedag samt  24 euro (ca. 180 kr.) for fulde døgn. Satserne for Danmark er på hhv. 40 euro (ca. 350 kr.) og  60 euro (ca. 450 kr.). Satserne for andre lande findes i et cirkulære. Er medarbejderen på forretningsrejse, er det de standardbeløb, som han maks. kan få udbetalt skattefrit. Ved hotelovernatninger med morgenmad fratrækkes faste procentsatser. Ved højere udbetaling hæfter arbejdsgiveren for A-skat og socialforsikring.

Ved beværtning af forretningsforbindelser gælder særregler: Virksomheden har fuldt momsfradrag, men kun 70 pct. af selve beløbet kan fradrages som driftsudgift. Dog kræves dokumentation for den driftsmæssige anledning; derfor skal anledningen og deltagerne fremgå af fakturaen eller af et bilag, der er fast forbundet med fakturaen. Er fakturaen fra restauranten på mindre end netto 250 euro (gælder fra 1. jan.2017), skal denne faktura ikke være adresseret til en virksomhed. Men fakturaen selv skal under alle omstændigheder være printet fra restaurantens elektroniske system og have et løbenummer og overholde de andre kriterier for en korrekt faktura.

 

Juli 2017