Kommende bilateralt pilotudbud af solcelleanlæg

VEDVARENDE ENERGI: Ny bilateral aftale om delvis åbning af støtteordninger til opførelse af solcelleprojekter gør det muligt at opnå EEG-støtte som led i udbuddet i Tyskland til solcelleprojekter i Danmark og omvendt.

I slutningen af juli 2016 indgik Danmark og Tyskland en aftale om „etableringen af en ramme for den delvise åbning af nationale støtteordninger for at støtte produktion af energi fra solcelle-projekter og for den grænseoverskridende administration af sådanne projekter indenfor rammerne af et enkelt pilotforløb i 2016“.

Begge lande vil allerede i indeværende år afholde en enkelt pilotudbudsrunde vedrørende solcelleprojekter beliggende på henholdsvis dansk og tysk grund. Det vil således være muligt at opnå økonomisk støtte efter den tyske lov om vedvarende energi (EEG) til et dansk solcelleprojekt og dansk støtte til et tysk solcelleprojekt. Dobbeltstøtte til samme projekt er ikke muligt. Feed-in-tarif/kWh er sikret i 20 år iht. den tyske EEG.

I Tyskland udbydes en samlet kapacitet på 50 MW (projekteffekt på mindst 100 kW og højest 10 MW), mens det danske udbud omfatter en samlet kapacitet på 20 MW (heraf er 2,4 MW åbne for projekter i begge lande).

Det er en fælles betingelse, at der kun ydes økonomisk støtte til et solcelleprojekt beliggende i det andet land, hvis buddet vedørende projektet vinder i konkurrence med bud vedrørende projekter beliggende i eget land.

Man skal dog i den forbindelse være opmærksom på, at det er det pågældende lands nationale ret og udbyderens udbudsbetingelser, der gælder og skal overholdes.

December 2016