I Tyskland skal en aftale opsiges skriftligt – ikke rigtigt?

E-COMMERCE: I henhold til de generelle forretningsbetingelser (AGB) kræver mange tyske virksomheder af deres private online-kunder, at en opsigelse sker skriftligt i form af et brev eller en fax med underskrift. Det kræves også selv om den oprindelige aftale er indgået online. Den tyske Højesteret (BGH) er af en anden opfattelse for så vidt angår online-forbrugeraftaler.

Skal en forbruger opsige aftaler, der er indgået online, ”offline”?
Den 14. juli 2016 besluttede BGH, at en klausul i de generelle forretningsbetingelser (AGB), som beskriver, at en opsigelse skal ske skriftlig, kan stride mod de tyske regler om generelle forretningsbetingelser. En online-virksomhed, der beskæftiger sig med partnerformidling, havde i deres AGB skrevet, at deres kunder kun kunne opsige det eksisterende aftaleforhold på gyldig vis – altså enten pr. brev eller fax med underskrift. En opsigelse i elektronisk form var derimod udelukket. Dette gjaldt dog kun for kunderne, da virksomheden gerne måtte opsige aftalen pr. e-mail. BGH var af den opfattelse, at dette var urimeligt for kunden. Da både aftaleindgåelsen og al kommunikation med virksomheden skete digitalt, måtte kunden også gå ud fra, at en opsigelse kunne ske digitalt. 

Hvem er afgørelsen relevant for, og hvad har ændret sig siden oktober?
Denne dom er først og fremmest relevant for forbrugeraftaler, der er indgået til og med den 30. september 2016. På grund af loven om forbedring af forbrugerbeskyttende regler i databeskyttelsesloven (Bundestagsdrucksache 18/4631) er det fra og med den 1. oktober 2016 også muligt at benytte sig af opsigelser i en elektronisk form – både for virksomheder og kunder. 

December 2016