Håndtering af skattemæssig compliance i Tyskland

Skærpede regler og truende sanktioner betyder, at både små og mellemstore virksomheder med fordel kan bruge ressourcer på at indrette et internt kontrolsystem - eksempelvis et Tax CMS.