Fratrædelsesordninger ved nedskæringer i Tyskland

ANSÆTTELSESRET: Skal en tysk arbejdsgiver afskedige et stort antal medarbejdere, kan dette blandt andet gøres med fratrædelsesordninger. I en konkret sag har en tysk domstol afgjort, at en fratrædelsesgodtgørelse, som tildeles som led i en fratrædelsesordning til et begrænset antal medarbejdere, kan fordeles efter først-til-mølle-princippet.

I en konkret sag (LAG Düsseldorf 12.4.2016, 14 Sa 1344/15) var virksomheden nødt til at opsige 1.600 af sine 9.100 medarbejdere. Virksomheden udarbejdede i den anledning et fratrædelsesprogram, som blandt andet oplyste, hvilke stillinger i hvilke områder, der skulle bortfalde. Medarbejdere fra de afdelinger, hvor der skulle nedlægges stillinger, fik herefter mulighed for at søge om fratræden med godtgørelse. I tilfælde af at virksomheden modtog flere ansøgninger, end virksomheden ønskede at afskedige, skulle afgørelsen i henhold til virksomhedens program træffes efter tidspunktet for modtagelse af fratrædelsesansøgningen. 

En af medarbejderne fra IT-området hos virksomheden, hvor i alt syv stillinger skulle nedlægges, ønskede at deltage i ordningen og fik bekræftet modtagelsen af sin fratrædelsesansøgning klokken 13:07:53:560. Efterfølgende blev medarbejderen dog oplyst om, at han ikke kunne deltage i ordningen, fordi der ikke var flere pladser i fratrædelsesprogrammet. Den sidste plads var blevet givet bort klokken 13:01:09:603.

Medarbejderen nedlagde påstand om adgang til fratrædelsesprogrammet og betaling af godtgørelse på 298.777 euro. Han tabte i begge instanser. 

Retten fandt, at fratrædelsesprogrammet var lovlig, selvom der kun måtte ligge et millisekund mellem fratrædelsesbegæringerne. Da ingen medarbejdere har krav på at kunne fratræde med godtgørelse, er det op til arbejdsgiveren at lave reglerne for en sådan fratrædelsesmodel.

Maj 2016