"Dash Buttons" – virksom kontraktindgåelse?

E-COMMERCE: Indgår du en kontrakt ved at trykke på knappen ”Dash Buttons”? Knapperne er ikke i overensstemmelse med den tyske lov om forbrugerbeskyttelse.

 

I USA er "Dash Buttons" kendte hos Amazon-kunder. I Tyskland er det først siden september 2016 muligt for online-handlende af benytte sig af denne elektroniske indkøbshjælp. En såkaldt "Dash Button" er et lille apparat, der er forbundet med internettet. Den kan anbringes i ens egen lejlighed, f.eks. ved kaffe- eller vaskemaskinen og skal hjælpe dig med at bestille tilsvarende forbrugsartikler som eksempelvis kaffe og vaskepulver. Knappen konfigureres ved hjælp af en app fra Amazon over smartphonen.

 

Civilretligt rejser knappernes simple tekniske indretning store spørgsmål. I praksis opstår der problematiske konstellationer som en utilsigtet betjening af knappen (legende børn, besøgende, husdyr etc.).

 

I den tyske lov om forbrugerbeskyttelse står der, at det er den erhvervsdrivendes pligt at indrette den konkrete bestillingssituation således, at forbrugeren ved hver enkelt bestilling udtrykkeligt bekræfter, at han er forpligtet til at betale. For at opfylde dette krav, bør knappen "Dash Button" være markeret med ordene "bestil nu betalingspligtig", hvilket hidtil ikke er tilfældet. Det er heller ikke tilstrækkeligt, at forbrugeren anerkender betalingsforpligtelsen inden for rammen af app-konfigurationen.

Dette gælder også selvom forbrugeren er klar over, at der foretages en betalingspligtig bestilling, når forbrugeren trykker på knappen.

På grund af den nuværende tekniske udformning, kommer der ikke nogen virksom købskontrakt mellem Amazon og kunden i stand, da denne ikke er i overensstemmelse med den gældende lov om forbrugerbeskyttelse.

Juli 2017