Arbejdsskadeforsikring ved hjemmearbejde

ANSÆTTELSESRET: Digitaliseringen giver muligheder for et fleksibelt arbejde. Dette gør sig især gældende i forbindelse med ansættelsesforhold på tværs af grænsen.

En ny afgørelse fra den tyske højesteret for socialsager (”BSG”) viser dog, at spørgsmålet om arbejdsskadeforsikring ved hjemmearbejde kan føre til problemer. 

Hvad er der sket? En ansat arbejdede hjemmefra. Hun havde indrettet hjemmearbejdspladsen under taget i sin lejlighed. Denne hjemmearbejdsplads forlod hun for at hente vand i køkkenet på etagen nedenunder. Og så skete det… Hun gled på trappen og kom til skade. Den lovpligtige arbejdsskadeforsikring mente ikke, at der var tale om en arbejdsskade –   og har nu fået medhold af BSG.

BSG argumenterede, at den ansatte på skadestidspunktet ikke befandt sig på et område i arbejdsmæssig henseende. Hun havde et privat gøremål, idet hun gik ned for at hente vand. Derfor var hun ikke underlagt nogen driftsmæssige retningslinjer eller tvang. Selv om hjemmearbejdet blev udøvet i virksomhedens interesse, anses lejligheden stadig for at være et privat og ikke forsikret område. En ansat, der arbejder på en café og forlader bordet for at gå på toilettet (dette er også et ”privat gøremål”) vil heller ikke være dækket af en arbejdsskadeforsikring.

Har en dansk virksomhed ansat en medarbejder, der skal arbejde i Tyskland, og har man aftalt et fleksibelt arbejdssted, vil det på ethvert tidspunkt – ikke kun i forbindelse med toiletbesøg – være svært for den ansatte at bevise at noget er en forsikret arbejdsskade. Den ansatte gøres derfor opmærksom på arbejdsskadeforsikringens afgrænsninger og mulige alternative forsikringsmuligheder. 

December 2016