Amazon, e-handel og moms B2C

E-handelen griber om sig. Flere danske erhvervsdrivende benytter FBA (Fulfillment by Amazon), der betyder oprettelse af tysk lager ved Amazon. Vær opmærksom på tre vigtige momsaspekter: