Eksportdokumenter kan nu tegnes digitalt

I en tidligere udgave forklarede vi, hvor du som dansk virksomhed kan få udstedt langtidsleverandørerklæringer. Nu er det også muligt, at få påtegnet andre eksportdokumenter digitalt.