Beneficial ownership - Generaladvokatens forslag

SKAT: De såkaldte ”beneficial ownership”-sager, som blev startet af SKAT for en del år siden, handler om, hvorvidt danske selskaber, der betaler udbytter eller renter til moderselskaber i andre EU-lande, skal indeholde dansk kildeskat ved udbetalingerne.

Sådanne betalinger kan normalt ske uden indeholdelse af dansk kildeskat i henhold til de to relevante EU-direktiver.

I sagerne har SKAT dog gjort gældende, at de pågældende moderselskaber i andre EU-lande ikke er retmæssige ejere (beneficial owners) af de pågældende betalinger, der typisk er gået videre til andre koncernselskaber i skattelylande. SKAT mener derfor, at betalingerne skal anses for at være sket til de ultimative retmæssige modtagere i skattelylande uden for EU, og at fritagelsen for dansk kildeskat efter de nævnte EU-direktiver derfor ikke gælder.

En række af sagerne er forelagt EU-domstolen. Generaladvokaten, der forbereder sagerne for EU-domstolen, har den 1. marts 2018 afgivet sit forslag til afgørelse af dette spørgsmål, som lægger op til, at SKAT ikke kan påberåbe sig direktivernes anti-misbrugsklausuler, da Danmark på det pågældende tidspunkt ikke i tilstrækkeligt omfang har gennemført disse bestemmelser i sin skattelovgivning.

Hvis EU-domstolen følger generaladvokatens forslag, står SKAT til at tabe de verserende sager.

EU-domstolen forventes at afsige dom i efteråret 2018.

April 2018


Grant Thornton er en førende danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed med mere end 175 erfarne medarbejdere. Firmaet beskæftiger sig med alle relevante problemstillinger hos primært den ejerledede virksomhed og har mangeårig erfaring i revision og regnskab for tyske virksomheder. I samarbejde med Revitax, som er specialiseret i international skatte- og momsrådgivning, kan Grant Thornton løse alle revisions- og rådgivningsopgaver samt føre skatte- og afgiftssager i alle instanser inden for såvel det administrative rekurssystem som ved domstolene. Grant Thornton er vores partner for små og mellemstore virksomheder i Danmark med fokus på person- og selskabsbeskatning.