Ny EU-geoblocking-forordning

E-COMMERCE: Geoblocking i EU skal begrænses med ny forordning. Geoblocking er når fx netbutikker sælger varer eller services til kunder, der kun kan anvendes i bestemte lande.

Europaparlamentarikerne har i udvalget for det indre marked stemt om en ny geoblocking-forordning. Den skal give brugerne adgang til streaming-websider og e-bøger inden for EU. Dermed går parlamentarikerne et skridt videre end først foreslået af den Europæiske Kommission – og en konflikt med erhvervslivet kan forventes.

 

Musik-streaming-tjenester som Spotify, e-book-handlere og udbydere af tilmeldingspligtige online-games, vil efter de nye regler være forpligtet til at sælge deres tjenester i alle EU-medlemslande, hvor de har copyright-rettigheder. Hidtil har adgangen til deres tjenester været afhængig af statsborgerskabet eller bopælen. Desuden begrænser såkaldt geoblocking hyppigt handlen af varer og tjenesteydelser over grænser. Det vil EU-kommissionen nu ændre.

I første omgang vil audiovisuelle medier ikke være omfattet af den nye forordning. En rapport skal sendes til endelig afstemning i det europæiske parlamentsplenum (EP) til foråret. Her skal EP og repræsentanterne fra medlemslandene blive enige om et endegyldigt kompromis vedr. geoblocking-forordningen.

Juli 2017 


Andersen Partners er et moderne advokatfirma, der leverer juridisk rådgivning af høj kvalitet inden for alle specialer. Andersen Partners har kontorer i Kolding, Odense, København, Hamborg og Flensborg og beskæftiger cirka 100 medarbejdere, hvoraf omkring 50 er jurister. Især har Andersen Partners store erfaringer med at løse opgaver af forskellig art for både tyske og danske klienter i danske-tyske retsforhold. For så vidt har Andersen Partners samlet sine juridiske og sproglige kompetencer i et tosproget team – German Desk, som beskæftiger både danske og tyske advokater. Således er en kompetent rådgivning uden sproglige barrierer sikret. Andersen Partners er vores partner i Hamborg med fokus på etablering, handels- og selskabsret, ansættelsesret og IP.