Eksklusionsbestemmelser i ansættelsesaftaler

ANSÆTTELSESRET: Det er normalt, at der i tyske ansættelsesaftaler aftales såkaldte eksklusionsbestemmelser. Hvis de ikke gøres gældende eller indstævnes inden for 3 måneder, bortfalder kravet.

Ny hindring fra og med den 1. oktober 2016 

Der er nu lagt en hindring i vejen for arbejdsgiverne ved at ændre § 309, nr. 13 BGB (den tyske lov om civilret). 

Hvor kravet før i henhold til eksklusionsbestemmelsen i reglen skulle gøres gældende skriftligt, kan krav på det første trin fremover i givet fald gøres gældende ved anvendelse af tekstform (dvs. også pr. e-mail eller telefax).

Lovændringen finder ikke anvendelse på gamle aftaler. Den gælder kun for forpligtelser, der er opstået efter den 30. september 2016. Men vær forsigtig ved ændringer i eksisterende aftaler! Ifølge lovgivningen betragtes gamle aftaler som nye aftaler, hvis indholdet i aftalerne ”på ny gøres til genstand for parternes beslutninger”.  Der er således allerede tale om en ny aftale, hvis der – hvilket ofte er tilfældet med tillæg – udtrykkeligt træffes aftale om, at ”alle øvrige aftaler i ansættelsesaftalen ikke berøres af ændringen”.

Fra den 1. oktober 2016 skal arbejdsgivere derfor revidere deres eksklusionsbestemmelser. I stedet for ”skriftform” skal der nu træffes aftale om ”tekstform”, når krav skal gøres gældende. Eksklusionsbestemmelser bør også tilpasses tilsvarende for så vidt angår de ændringer i aftaler, der foretages efter den 1. oktober 2016. Ellers risikerer man, at de velmenende eksklusionsbestemmelser er ugyldige – og så gælder den 3-årige forældelsesfrist.

December 2016


Andersen Partners er et moderne advokatfirma, der leverer juridisk rådgivning af høj kvalitet inden for alle specialer. Andersen Partners har kontorer i Kolding, Odense, København, Hamborg og Flensborg og beskæftiger cirka 100 medarbejdere, hvoraf omkring 50 er jurister. Især har Andersen Partners store erfaringer med at løse opgaver af forskellig art for både tyske og danske klienter i danske-tyske retsforhold. For så vidt har Andersen Partners samlet sine juridiske og sproglige kompetencer i et tosproget team – German Desk, som beskæftiger både danske og tyske advokater. Således er en kompetent rådgivning uden sproglige barrierer sikret. Andersen Partners er vores partner i Hamborg med fokus på etablering, handels- og selskabsret, ansættelsesret og IP.