Nye EU-oplysningspligter til onlineforhandlere

E-COMMERCE: Overholder din onlineshop for tyske kunder alle regler? Så skal du se nærmere på den nye EU-forordning. Der er nemlig kommet nye regler, og de vedrører en ny platform for onlineafgørelser i forbindelse med forbrugerklager.

Den nye EU-forordning (nr. 524/13) fastlægger frem for alt de tekniske rammer for den nye europæiske onlineplatform, hvor tvister på forbrugerområdet afgøres udenretligt (den såkaldte platform til onlinetvistbilæggelse – "OTB-platform"). Især art. 14 i forordningen har betydning for virksomheder, der sælger deres varer og tjenesteydelser online. 

De nye oplysningspligter omfatter kort sagt: 

  • Et link til den europæiske OTB-platform.
  • En henvisning til, at platformen findes og muligheden for at benytte denne til tvistløsning (kun hvis virksomheden har forpligtet sig eller er forpligtet til at anvende alternative steder til tvistbilæggelse til at løse tvister med forbrugere).
  • En angivelse af virksomhedens e-mailadresse (der dog i forvejen er omfattet af de almindelige pligter om imprint).

På nuværende tidspunkt findes der ingen regel i Tyskland om, at man skal tilslutte sig EU's alternative tvistløsning i forbindelse med forbrugeraftaler. Derfor skal man fra og med den 9. januar 2016 blot overholde den nye oplysningspligt og indsætte et klart og tydeligt link til den europæiske platform på hjemmesiden: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Europa-Kommissionen offentliggjorde platformen den 15. februar 2016. 

Vi anbefaler derfor alle onlineforhandlere, at de hurtigst muligt indsætter det førnævnte link til platformen klart og tydeligt på deres hjemmeside, f.eks. i deres imprint (Impressum).

Hvis en virksomhed beslutter sig for ikke at anvende den nye OTB-platform, bør den – for at undgå misforståelser – ved siden af linket til platformen kort gøre opmærksom på, at virksomheden på nuværende tidspunkt ikke deltager i den metode til alternativ tvistløsning, som der tilbydes på siden, og at den europæiske OTB-platform derfor ikke kan benyttes af virksomhedens kunder.

I april 2016 træder der i Tyskland formentlig en ny lov om tvistløsning på forbrugerområdet i kraft, der vil fastlægge de nærmere regler.

Marts 2016


Andersen Partners er et moderne advokatfirma, der leverer juridisk rådgivning af høj kvalitet inden for alle specialer. Andersen Partners har kontorer i Kolding, Odense, København, Hamborg og Flensborg og beskæftiger cirka 100 medarbejdere, hvoraf omkring 50 er jurister. Især har Andersen Partners store erfaringer med at løse opgaver af forskellig art for både tyske og danske klienter i danske-tyske retsforhold. For så vidt har Andersen Partners samlet sine juridiske og sproglige kompetencer i et tosproget team – German Desk, som beskæftiger både danske og tyske advokater. Således er en kompetent rådgivning uden sproglige barrierer sikret. Andersen Partners er vores partner i Hamborg med fokus på etablering, handels- og selskabsret, ansættelsesret og IP.