Afskedigelse… hvordan? I

ANSÆTTELSESRET: Hvad skal man være opmærksom på, når man opsiger en medarbejder? Der er flere faldgruber.

Brevpapir
"Ok, vi bruger vores brevpapir, hvor virksomhedsgruppens logo er på."

Pas på! Det er meget vigtigt, at det er arbejdsgiveren, der opsiger arbejdstageren. Selv om det måske lyder som en selvfølge, så sker der i den sammenhæng ofte graverende fejl. Den arbejdsgiver, der meddeler afskedigelsen, skal nærmere bestemt være det selskab, som arbejdstageren har indgået ansættelsesaftalen med og ikke en virksomhedsgruppe tilhørende selskabet. Hvis der f.eks. blev indgået en ansættelsesaftale med "Hansen GmbH", skal afskedigelsesskrivelsen udformes på det brevpapir, der tilhører "Hansen GmbH" og ikke "Hansen Group”.

Opsigelsesvarsel
"Jeg er usikker på opsigelsesvarslet. I ansættelsesaftalen er det formuleret på en mærkelig måde. Jeg skriver bare, at ansættelsesforholdet opsiges snarest muligt. Så er vi på den sikre side, ikke?"

Desværre er det heller ikke tilfældet. En afskedigelse er nemlig en såkaldt ensidigt udformet viljeserklæring, der skal være tilstrækkeligt formuleret. Sagt på en anden måde: Afskedigelsen skal være forståelig for arbejdstageren. Det skal således være tydeligt for arbejdstageren, hvad der er tidspunktet for ansættelsesforholdets ophør. Derfor skal arbejdsgiveren ved en normal afskedigelse altid angive, hvornår ansættelsesforholdet i henhold til arbejdsgiverens beregninger ophører, og på baggrund af hvilket varsel han har beregnet dette tidspunkt.

Læs mere om andre vanskeligheder ved opsigelse af medarbejdere i Tyskland i næste udgave!

Marts 2016


Andersen Partners er et moderne advokatfirma, der leverer juridisk rådgivning af høj kvalitet inden for alle specialer. Andersen Partners har kontorer i Kolding, Odense, København, Hamborg og Flensborg og beskæftiger cirka 100 medarbejdere, hvoraf omkring 50 er jurister. Især har Andersen Partners store erfaringer med at løse opgaver af forskellig art for både tyske og danske klienter i danske-tyske retsforhold. For så vidt har Andersen Partners samlet sine juridiske og sproglige kompetencer i et tosproget team – German Desk, som beskæftiger både danske og tyske advokater. Således er en kompetent rådgivning uden sproglige barrierer sikret. Andersen Partners er vores partner i Hamborg med fokus på etablering, handels- og selskabsret, ansættelsesret og IP.