Markedsrådgivning

Vil I starte forretning på det tyske marked, eller ønsker I at udvide jeres nuværende aktiviteter i Tyskland? Dansk-Tysk Handelskammer er dybt forankret i tysk erhvervsliv og samarbejder med de tyske myndigheder, faglige organisationer, forbund og messer inden for alle brancher. Vi er din partner på det tyske marked.

  • Markedsinformation
  • Markedsbesøg og studierejser
  • Fagkonferencer
  • Tyske Rådgiverdage
  • Eksportbarometer

Markedsinformation

Dansk-Tysk Handelskammer er dybt forankret i tysk erhvervsliv og har et tæt samarbejde med alle tyske myndigheder, faglige organisationer, forbund og messer inden for alle brancher. Vi kan bl.a. hjælpe med

  • individuelle brancheinformationer
  • oplysninger om tyske virksomheder inkl. kreditoplysninger
  • lister over potentielle partnere i Tyskland
  • liste over tyske datterselskaber i Danmark
  • forbinde jer med partner-medlemmer specialiseret indenfor fx markedsanalyser og mødebookning i Tyskland

Markedsbesøg og studierejser

Danske virksomheder og organisationer har mulighed for at deltage på et af vores markedsbesøg i Tyskland eller booke en individuel studierejse med det formål at møde tyske virksomheder, myndigheder, potentielle kunder og samarbejdspartnere indenfor en bestemt branche i Tyskland.

De seneste år har vi gennemført markedsbesøg og studierejser med fokus på bl.a. grønt byggeri og industri 4.0. Kommende rejser findes i vores eventkalender.

Fagkonferencer

Vi har løbende besøg af tyske virksomheder og organisationer, som søger kontakt til danske forretningspartnere. Vores dansk-tyske seminarer og konferencer er åbne for alle og tjener til at formidle aktuel viden om udvalgte brancher i Tyskland og Danmark og har indbygget mulighed for indgående match-making og networking mellem tyske og danske virksomheder og branchefolk. Kommende arrangementer findes i vores eventkalender.

Tyske Rådgiverdage

Vores netværk, markedskendskab og erfaring fra danske kunder og medlemmer, som er lykkedes på det tyske marked, er vores udgangspunkt, når vi rådgiver om det tyske marked. Vi kender desuden til den tyske forretningskultur og kan hjælpe med at overvinde de sproglige barrierer.

Sammen med vores partnere tilbyder vi indledende sparringssamtaler i hele Danmark. Møderne kan bookes af både medlemmer og ikke-medlemmer.

Eksportbarometer

Lær af danske eksportvirksomheder og se bl.a., hvad de anser som de vigtigste konkurrenceparametre på det tyske marked.

Til det årlige eksportbarometer

’Vores forventninger til de to studieture, som vi har deltaget i, blev fuldt indfriet. Rejserne var fagligt meget inspirerende, og Handelskammeret havde sammensat et relevant program tilpasset gruppens deltagere. Kombinationen af brancheinformation, projektbesigtigelser, etableringen af nye internationale kontakter og networking med gruppens andre deltagere var rigtig god’.

Søren Ole Nielsen
Rambøll Danmark A/S, Facility Management