Rekruttering

I søger kvalificerede og flersprogede medarbejdere eller praktikanter med internationale kompetencer til jeres aktiviteter i Danmark eller Tyskland?

Vi kan hjælpe jer med at finde frem til egnede profiler gennem vores CV-database med tyske og danske kandidater. I får synlighed over for Handelskammerets omfattende dansk-tyske netværk, og vi kan tilpasse jeres stillingsannoncer sprogligt og kulturelt. Vores HR-partner tilbyder desuden en bred vifte af HR-ydelser og kan rådgive jer om den rette fremgangsmåde for netop jer i forhold til rekruttering af medarbejdere i Tyskland eller tysksprogede medarbejdere i Danmark.

Vores tilbud

Rekruttering af medarbejdere

CV-database og synlighed overfor et dansk-tysk netværk
Vi søger efter passende profiler i vores CV-database og offentliggør jeres annonce på vores jobportal på Dansk-Tysk Handelskammers hjemmeside og i vores nyhedsbrev STANDPUNKT. Nyhedsbrevet har en rækkevidde på 5.000 dansk- og tysksprogede abonnenter. Derudover giver vi jeres annonce øget synlighed ved at publicere den på vores HR-partner Mercuri Urvals jobportal. Vi er også behjælpelige med anbefaling af tyske medier og jobportaler og kan oversætte jeres stillingsannonce til tysk under hensyntagen til interkulturelle forskelle og kutyme.

Sparringsamtale
For at en succesfuld rekruttering skal lykkes er det afgørende at have de strategiske overvejelser på plads og at have viden om muligheder i forhold til de medarbejdere, som skal stå for den tyske forretning. Skal der ansættes en medarbejder i Tyskland eller er en medarbejder i Danmark med tyske kompetencer en mulighed? Hvordan ser arbejdsmarkedet ud i den pågældende tyske region, hvad er lønniveauet, og hvad kan I forvente af spørgsmål fra potentielle tyske kandidater? Kom godt i gang med jeres søgning og benyt muligheden for en sparringsamtale med vores HR-partner.

Juridiske og skattemæssige spørgsmål og udarbejdelse af kontrakt
Vores Legal & Tax partnere kan vi hjælpe dig med udfærdigelse af kontrakter og svare på arbejds-, social- og forsikringsrelaterede spørgsmål.

Rekruttering af praktikanter

Hvis jeres virksomhed har en afdeling i Tyskland eller er et tysk datterselskab i Danmark, så giver projektet ”Praktik i Tyskland” jer en unik mulighed for at rekruttere kvalificeret arbejdskraft, der kan integreres i virksomheden efter endt praktikforløb.

Vi tilbyder at identificere egnede studerende fra danske uddannelsesinstitutioner og vores egen CV-database ud fra jeres specifikke kriterier og overtager samtidig hele rekrutteringsforløbet.

Dansk-Tysk Handelskammer samarbejder med Industriens Fond om ”Praktik i Tyskland”. Da projektet er fondsstøttet kan vi tilbyde denne serviceydelse uden beregning.

Kontakt os for at høre nærmere eller besøg projektportalen:  praktik-i-tyskland.dk

 

 

 

Industriens Fond er en privat og uafhængig fond, der arbejder for at fremme dansk konkurrenceevne. Når Industriens Fond støtter et projekt, så sker det altid med henblik på direkte eller indirekte at skabe værditilvækst for Danmarks virksomheder – særligt inden for industrien.

Vores HR-partner

Vores HR-Partner, Mercuri Urval, er en førende, international virksomhed inden for Executive Search, professionel rekruttering og talentudvikling. Mercuri Urval har en flad, teambaseret struktur baseret på lokale konsulenter samt kunder, og arbejder som én international virksomhed – hvilket gør det muligt at agere smidigt og hurtigt over landegrænser. Takket være denne struktur og stærke processer, samt et International Business Office kan Mercuri Urval kombinere global tilstedeværelse med lokal ekspertviden. Mercuri Urval har blandt andet kontorer i Danmark og Tyskland. Kontakt os, hvis I søger ledere eller nøglemedarbejdere i Danmark eller Tyskland, så arrangerer vi den videre dialog.