Momsservice

Vi hjælper danske virksomheder med at opfylde deres momsforpligtelser i Tyskland og bistår med at søge momsrefusion i Tyskland.

© iStock.com/andrei_r

Momsrepræsentant

Skal dit firma momsregistreres i Tyskland? Vi varetager gerne funktionen som firmaets momsrepræsentant over for det tyske Finanzamt i Flensburg.

Vi tilbyder:

  • Momsregistrering af danske virksomheder i Tyskland (ansøgning om tysk skattenummer og det særlige momsnummer)
  • Udarbejdelse af momsangivelse hver måned og årsopgørelse, indberetning til listesystemet og Intrastat
  • Besvarelse af moms- og skattemæssige spørgsmål 

Momsrefusion

Inden for EU kan salg af varer og visse ydelser til en køber i et andet EU land afregnes momsfrit, hvis både køber og sælger har et momsnummer. Der findes dog en række situationer, hvor danske virksomheder alligevel skal betale udenlandsk moms, f.eks. ved overnatning og fortæring under rejser i udlandet.

Dansk-Tysk Handelskammer yder assistance ved ansøgning om refusion af moms fra alle EU-lande. 

Vi tilbyder:

  • Kontrol af, at formkrav er opfyldt
  • Udfyldning af de nødvendige ansøgningsblanketter
  • Opstilling over de fornødne bilag
  • Forsendelse af ansøgning og originalbilag
  • Forsikring af originalbilag under forsendelsen til udlandet
  • Løbende korrespondance og kontakt med udenlandske skattemyndigheder
  • Returnering af originalbilag til virksomheden 

Legal & Tax netværk - dine dansktalende rådgivere i Tyskland