Legal & Tax netværk

Dansk-Tysk Handelskammers medlemmer og kunder henvender sig ofte til Handelskammeret med juridiske og skattemæssige spørgsmål. Når det gælder tyske emner, så er vores erfaring, at det er svært at holde sig opdateret om tyske forhold fra et skrivebord i Danmark. For at sikre en højt kvalificeret rådgivning til vores medlemmer og kunder, har vi derfor valgt at arbejde sammen med en række udvalgte advokater, skatterådgivere og revisorer i vores Legal & Tax-netværk. Vores legal & tax partnere bidrager med fagligt indhold til vores Legal & Tax newsletter og vores webinarer om tyske forhold. De hjælper os også med at videreudvikle vores tilbud til danske virksomheder. Og de står til rådighed for en uforpligtende, indledende rådgivning. Du kan derfor altid rette dine forespørgsler til vores partnere, som vil give dig et hurtigt svar eller et tilbud for individuel rådgivning.

Andersen Partners er et moderne advokatfirma, der leverer juridisk rådgivning af høj kvalitet inden for alle specialer. Andersen Partners har kontorer i Kolding, Odense, København, Hamborg og Flensborg og beskæftiger cirka 100 medarbejdere, hvoraf omkring 50 er jurister. Især har Andersen Partners store erfaringer med at løse opgaver af forskellig art for både tyske og danske klienter i danske-tyske retsforhold. For så vidt har Andersen Partners samlet sine juridiske og sproglige kompetencer i et tosproget team – German Desk, som beskæftiger både danske og tyske advokater. Således er en kompetent rådgivning uden sproglige barrierer sikret. Andersen Partners er vores partner i Hamborg med fokus på etablering, handels- og selskabsret, ansættelsesret og IP.

BROCK MÜLLER ZIEGENBEIN er en af de førende nordtyske advokatvirksomheder med kontorer i fem nordtyske byer. Advokatfirmaet servicerer store og mellemstore erhvervsvirksomheder, kreditforeninger og freelancere. Kontoret i Flensborg har opbygget et speciale i rådgivning af danske virksomheder og rådgiver danske virksomheder i alle spørgsmål om tysk ret. BROCK MÜLLER ZIEGENBEIN er vores partner i Nordtyskland med fokus på fast ejendom, selskabsret og ansættelsesret.

BDO’s revisorer og rådgivere arbejder tæt på tværs af den dansk/tysk grænse. Når du krydser landegrænsen mellem Danmark og Tyskland, gælder der andre skatteregler og procedurer for virksomheder. Rådgivning- og revisionsvirksomheden BDO er tilstede i 31 byer i Danmark og 26 byer i Tyskland. BDO har et tæt samarbejde på tværs af grænsen, og tilbyder derfor specialiseret sparring og rådgivning til virksomheder og deres medarbejdere. BDO's medarbejder taler dansk i Tyskland og tysk i Danmark, og kan derfor hjælpe virksomheder med at gøre forretning på begge sider af den dansk/tysk grænse uden sproglige barrierer.

Advokatfirmet DAHL er det største advokatfirma i provinsen med 200 medarbejdere, heraf 100 jurister, fordelt på kontorer i Esbjerg, Herning, Viborg, ligesom DAHL har en afdeling i København. DAHL leverer full-service rådgivning til en lang række virksomheder, offentlige myndigheder og private. DAHL er vores partner for retsområderne selskabsret samt forsikrings- og transportret.

Revisionsfirmaet DANTAX i Flensborg har mere end 25 års erfaring med skatterådgivning af danske virksomheder og privatpersoner i Tyskland. Medarbejderne taler dansk og leverer en omfattende service, herunder skattemæssig, juridisk og driftsøkonomisk rådgivning, bogføring, lønafregning, årsregnskab, selvangivelser samt assistance ved skatterevision. Dantax er vores tyske partner for små og mellemstore virksomheder.

Focus Advokater P/S og den tyske filial i Hamburg, Dänische Advokaten, rådgiver danske og tyske kunder i alle juridiske spørgsmål i forbindelse med grænseoverskridende aktiviteter mellem Tyskland og Danmark. Rådgivningen sker på baggrund af en indgående indsigt i begge landes kulturer og sprog kombineret med den nødvendige juridiske ekspertise. Rådgivningen foregår naturligvis på både dansk og tysk, og advokaterne har møderet både for danske og tyske domstole. Focus Advokater P/S er et af de ældste og største selvstændige advokatfirmaer uden for København beliggende midt i Danmark, i Odense på Fyn. Dänische Advokaten, filialen i Hamburg, blev grundlagt i 1975 og er således den første danske filial af et dansk advokatfirma i Hamborg. Udover kontoret i Hamborg har Focus Advokater også kontorer i Kolding og i København. Focus Advokater P/S rådgiver danske og tyske klienter inden for alle relevante erhvervsområder.

Grant Thornton er en førende danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed med mere end 175 erfarne medarbejdere. Firmaet beskæftiger sig med alle relevante problemstillinger hos primært den ejerledede virksomhed og har mangeårig erfaring i revision og regnskab for tyske virksomheder. I samarbejde med Revitax, som er specialiseret i international skatte- og momsrådgivning, kan Grant Thornton løse alle revisions- og rådgivningsopgaver samt føre skatte- og afgiftssager i alle instanser inden for såvel det administrative rekurssystem som ved domstolene. Grant Thornton er vores partner for små og mellemstore virksomheder i Danmark med fokus på person- og selskabsbeskatning.

Med over 220 medarbejdere og mere end 60 års erfaring er Horten Advokatpartnerselskab en af de førende danske full-service advokatvirksomheder. Horten yder juridisk rådgivning til danske og internationale virksomheder og offentlige myndigheder. Som full-service advokatvirksomhed med en international profil rådgiver Horten inden for alle juridiske specialer om såvel strategiske som operative spørgsmål. Horten har også en German Desk, der består af både danske og tyske advokater, og som gennem årene har bistået tyske virksomheder i forbindelse med deres aktiviteter i Danmark – og omvendt. Som følge af vores kendskab til begge landes retssystemer, sprog, kulturer og traditioner kan Horten på bedste vis rådgive danske virksomheder i Tyskland og tyske virksomheder i Danmark om juridiske forhold. Horten er vores partner inden for E-Commerce, markedsføringsret og IP/IT samt grønlandske retsforhold.

Martinsen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab er et nationalt og regionalt rådgivnings- og revisionsfirma med selvstændige kontorer i Esbjerg, Grindsted, Kolding, København, Skjern, Tørring, Vejen, Vejle og Aarhus. Vi er placeret solidt i det lokale og regionale, og vi er kendt som et kompetent revisionsfirma tæt på kunderne. Vi beskæftiger ca. 220 medarbejdere, heraf ca. 30 statsautoriserede revisorer, og sætter en ære i at levere engageret og loyal service. Vi har en række tysktalende medarbejdere. Vi er en moderne servicevirksomhed, som tilbyder alle ydelser inden for en revisors naturlige arbejdsområder, herunder især revision, regnskabsmæssig assistance, skatterådgivning, økonomistyring og anden økonomisk rådgivning. Vores ydelser efterspørges af erhvervsdrivende, institutioner, offentlige virksomheder og enkelt personer. Som kunde hos os Martinsen du altid en fast kontaktperson i et team af medarbejdere, der sørger for at levere de af jer ønskede ydelser. Du ved derfor altid hvem du kan tage kontakt til.

NJORD Law Firm er en advokatvirksomhed med aktiviteter i den nordiske/baltiske region og Nordeuropa, herunder især Tyskland. NJORD rådgiver erhvervsklienter inden for alle retsområder og brancher. Firmaets afdeling German Nordic Legal i København består af flere tysktalende medarbejdere, som har omfattende erfaring i løsningen af dansk-tyske opgaver. NJORD er vores partner for retsområderne entreprise & udbud, skattesager, life sciences og energi.

Sønderjyllands Revision har i over 75 år rådgivet virksomheder i det dansk-tyske grænseområde fra vores kontorer i Padborg, Aabenraa og Sønderborg. Vores kernekompetence er vores engagement! Vi rådgiver og sparrer med virksomhedens ejer om struktur, forretningsudvikling, køb og etablering af virksomhed. Vi er statsautoriserede revisorer med bredt kendskab til skatte- og momsret, og tilbyder alt inden for revision og bogføring til regnskabsudarbejdelse. Vores eksperter rådgiver både på dansk og tysk.