Rundspørger

Dansk-Tysk Handelskammer gennemfører årligt to rundspørger. Den ene rundspørge foretages blandt de tyske datterselskaber i Danmark og behandler konjunkturerne og rammebetingelserne i Danmark, mens den anden rundspørge ’Dansk-Tysk Handelskammers Eksportbarometer’ tager temperaturen på danske virksomheders eksport til Tyskland.

Om rundspørgen

Rundspørgen, som gennemføres hos de tyske datterselskaber i Danmark, behandler virksomhedernes forventninger til det danske marked. Virksomhederne bedømmer også svagheder og styrker ved erhvervslandet Danmark samt faktorer, som har indvirkning på deres forretninger i Danmark. Rundspørgen sendes ud til direktører eller eksport-/marketingchefer for tyske datterselskaber i Danmark.

Hent resultaterne fra 2017 

Resultaterne fra den sidste konjunkturrundspørge

Dansk-Tysk Handelskammer gennemførte i april 2017 en rundspørge blandt tyske datterselskaber i Danmark. I alt besvarede 91 direktører, eksportchefer og marketingchefer i de tyske datterselskaber rundspørgen.

Kort resumé af resultatet:

 • Tyske datterselskaber i Danmark er stadig optimistiske: 8 ud af 10 virksomheder forventer, at deres omsætning stiger i 2018. Optimismen afspejler sig også i flere ansættelser, da flere end 90 pct. enten vil ansætte eller bibeholde deres nuværende medarbejderantal i 2018.
 • Konkurrenceevnen er intakt: Opsvinget skyldes branchevækst, og at virksomhederne vinder markedsandele.
 • Omkostninger er Danmarks primære udfordring: Blandt de faktorer, som hæmmer erhvervslandet Danmark, nævner de tyske selskaber indkomstskattetrykket og de samlede lønomkostninger.
 • Faktorer, der er meget relevante for tyske virksomheder i Danmark, er: stabilitet, medarbejdernes produktivitet og uddannelsesniveauet hos akademikere.  
 • Danmarks attraktivitet som erhvervsland er overordnet set en smule forbedret i forhold til sidste undersøgelse i 2016. En tredjedel ser en forbedring, mens blot 8 pct. ser en forringelse.
 • Dette års temaspørgsmål handlede om, hvad der kan få virksomhederne til at foretage yderligere investeringer. Lavere skat og færre afgifter for virksomheder samt enklere regler for drift af virksomheder/afbureaukratisering kan sætte skub i investeringer. Et bedre uddannelsesniveau hos akademikere har ingen indvirkning på investeringslysten.

Hent resultaterne fra 2017 

Om eksportbarometret

Eksportbarometret måler udviklingen i den danske eksport til Tyskland og giver et aktuelt billede af dansk-tysk samhandel. Eksportbarometret identificerer også succesfaktorer og barrierer på det tyske marked. Rundspørgen sendes ud til direktører eller eksport-/marketingchefer i danske virksomheder.

 

Hent resultaterne fra 2017 

Resultaterne fra det sidste eksportbarometer

Dansk-Tysk Handelskammer gennemførte i oktober 2017 rundspørgen hos danske virksomheder.  ’Eksportbarometeret’ er blevet besvaret af 285 danske eksportører.

Kort overblik over resultatet:

 • 6 ud af 10 danske eksportører forventer stigende omsætning på det tyske marked i 2018.
 • Omsætningsvæksten skyldes primært, at danske virksomheder vinder markedsandele og forventer vækst i deres branche.
 • Der ses generelt afsætningspotentiale i hele Tyskland, men man kan langsomt registrere et øget fokus på Sydtyskland.
 • En kombination af parametrene kvalitet, rigtige samarbejdspartnere og pris er de mest afgørende faktorer for succes. Dog er tyske sprogkundskaber fortsat en vigtig succesfaktor.
 • Mere end halvdelen mener, at Tysklands attraktivitet har forbedret sig de sidste tre år.
 • 9 pct. mener, at danske virksomheder har svært ved at levere de nødvendige voluminer, eller at eksportfremmen ikke er tilstrækkelig.

Hent resultaterne fra 2017