Rundspørger

Dansk-Tysk Handelskammer gennemfører årligt to rundspørger. Den ene rundspørge foretages blandt de tyske datterselskaber i Danmark og behandler konjunkturerne og rammebetingelserne i Danmark, mens den anden rundspørge ’Dansk-Tysk Handelskammers Eksportbarometer’ tager temperaturen på danske virksomheders eksport til Tyskland.

Om rundspørgen

Rundspørgen, som gennemføres hos de tyske datterselskaber i Danmark, behandler virksomhedernes forventninger til det danske marked. Virksomhederne bedømmer også svagheder og styrker ved erhvervslandet Danmark samt faktorer, som har indvirkning på deres forretninger i Danmark. Rundspørgen sendes ud til direktører eller eksport-/marketingchefer for tyske datterselskaber i Danmark.

Hent resultaterne fra 2018

Resultaterne fra den sidste konjunkturrundspørge

Dansk-Tysk Handelskammer gennemførte i maj 2018 en rundspørge blandt tyske datterselskaber i Danmark. I alt besvarede 97 direktører, eksportchefer og marketingchefer i de tyske datterselskaber rundspørgen.

Kort resumé af resultatet:

 • Tyske datterselskaber i Danmark er stadig optimistiske
 • Konkurrenceevnen er intakt
 • Høje omkostninger Danmarks primære udfordring
 • Relevante faktorer i Danmark er: stabilitet, medarbejdernes produktivitet og uddannelsesniveauet hos akademikere.  
 • Danmarks attraktivitet som erhvervsland er forholdsvis uændret i forhold til sidste undersøgelse.
 • Datterselskaberne vurderer digitaliseringen som en af de mest positive faktorer i erhvervslandet Danmark.

Hent resultaterne fra 2018

Om eksportbarometret

Eksportbarometret måler udviklingen i den danske eksport til Tyskland og giver et aktuelt billede af dansk-tysk samhandel. Eksportbarometret identificerer også succesfaktorer og barrierer på det tyske marked. Rundspørgen sendes ud til direktører eller eksport-/marketingchefer i danske virksomheder.

 

Hent resultaterne fra 2018

Se Reiner Peraus præsentation som pdf.

 

 

Resultaterne fra det sidste eksportbarometer

Dansk-Tysk Handelskammer gennemførte i oktober 2018 rundspørgen hos danske virksomheder.  ’Eksportbarometeret’ er blevet besvaret af 345 danske eksportører.

Kort overblik over resultatet:

 • Halvdelen af de danske eksportører forventer et bedre resultat i 2019, mens over 10 pct. forventer en dårligere omsætning.
 • Forventninger til vækst i omsætningen skyldes primært, at danske virksomheder vinder markedsandele og forventer vækst i deres branche.
 • Der ses generelt afsætningspotentiale i hele Tyskland, og interessen for Syd- og Midttyskland er stigende, men Nordtyskland anses stadig som primært marked.
 • I forhold til det sydtyske marked ser næsten halvdelen af de adspurgte virksomheder ingen større udfordringer. Kulturelle forskelle og den geografiske afstand spiller dog en større rolle sammenlignet med det nordtyske marked.
 • Kvaliteten er stadig den mest afgørende faktor for succes på det tyske marked, dog er de rigtige samarbejdspartnere og en konkurrencedygtig pris forsat vigtige parametre.
 • Hver anden mener, at Tysklands attraktivitet har været uændret de sidste tre år, mens 40 pct. mener, at den har forbedret sig.