Rundspørger

Dansk-Tysk Handelskammer gennemfører årligt to rundspørger. Den ene rundspørge foretages blandt de tyske datterselskaber i Danmark og behandler konjunkturerne og rammebetingelserne i Danmark, mens den anden rundspørge ’Dansk-Tysk Handelskammers Eksportbarometer’ tager temperaturen på danske virksomheders eksport til Tyskland.

Om rundspørgen

Rundspørgen, som gennemføres hos de tyske datterselskaber i Danmark, behandler virksomhedernes forventninger til det danske marked. Virksomhederne bedømmer også svagheder og styrker ved erhvervslandet Danmark samt faktorer, som har indvirkning på deres forretninger i Danmark. Rundspørgen sendes ud til direktører eller eksport-/marketingchefer for tyske datterselskaber i Danmark.

Hent resultaterne fra 2018

Resultaterne fra den sidste konjunkturrundspørge

Dansk-Tysk Handelskammer gennemførte i maj 2018 en rundspørge blandt tyske datterselskaber i Danmark. I alt besvarede 97 direktører, eksportchefer og marketingchefer i de tyske datterselskaber rundspørgen.

Kort resumé af resultatet:

 • Tyske datterselskaber i Danmark er stadig optimistiske
 • Konkurrenceevnen er intakt
 • Høje omkostninger Danmarks primære udfordring
 • Relevante faktorer i Danmark er: stabilitet, medarbejdernes produktivitet og uddannelsesniveauet hos akademikere.  
 • Danmarks attraktivitet som erhvervsland er forholdsvis uændret i forhold til sidste undersøgelse.
 • Datterselskaberne vurderer digitaliseringen som en af de mest positive faktorer i erhvervslandet Danmark.

Hent resultaterne fra 2018

Om eksportbarometret

Eksportbarometret måler udviklingen i den danske eksport til Tyskland og giver et aktuelt billede af dansk-tysk samhandel. Eksportbarometret identificerer også succesfaktorer og barrierer på det tyske marked. Rundspørgen sendes ud til direktører eller eksport-/marketingchefer i danske virksomheder.

 

Hent resultaterne fra 2017 

Resultaterne fra det sidste eksportbarometer

Dansk-Tysk Handelskammer gennemførte i oktober 2017 rundspørgen hos danske virksomheder.  ’Eksportbarometeret’ er blevet besvaret af 285 danske eksportører.

Kort overblik over resultatet:

 • 6 ud af 10 danske eksportører forventer stigende omsætning på det tyske marked i 2018.
 • Omsætningsvæksten skyldes primært, at danske virksomheder vinder markedsandele og forventer vækst i deres branche.
 • Der ses generelt afsætningspotentiale i hele Tyskland, men man kan langsomt registrere et øget fokus på Sydtyskland.
 • En kombination af parametrene kvalitet, rigtige samarbejdspartnere og pris er de mest afgørende faktorer for succes. Dog er tyske sprogkundskaber fortsat en vigtig succesfaktor.
 • Mere end halvdelen mener, at Tysklands attraktivitet har forbedret sig de sidste tre år.
 • 9 pct. mener, at danske virksomheder har svært ved at levere de nødvendige voluminer, eller at eksportfremmen ikke er tilstrækkelig.

Hent resultaterne fra 2017