Tyske konjunkturer på vej ned – det bliver svært med eksportvækst i 2020

Under overskriften ”Konjunktur auf Talfahrt” viser den nye rundspørge fra de tyske handelskamre (DIHK), at de tyske virksomheder ikke siden finanskrisen i 08/09 har vurderet den økonomiske situation så lavt.

Men selvom der tegnes et mere dystert billede af 2019 end 2018, er der stadig forventning om vækst.

Tallene viser:

  • Den økonomiske situation er nedadgående: de tyske virksomheder vurderer for tredje gang i træk den økonomiske situation pessimistisk. Tidligere anså primært industrivirksomhederne den økonomiske situation negativt, nu omfatter tilbagegangen også service, handel og byggeriet. Detailhandlen og turismen nyder dog stadig godt af en stærk efterspørgsel på hjemmemarkedet.
  • Virksomhedernes forventninger fortsætter den nedadgående spiral. Dette skyldes primært manglen på kvalificeret arbejdskraft – en faktor, som fra at være den mindst betydningsfulde i 2010 er den mest betydningsfulde i 2019. Derudover udgør efterspørgslen på eksportmarkederne og økonomiske rammebetingelser en øget risiko.
  • Forventningerne til eksport er faldet væsentligt: Voksende protektionisme på adskillige markeder, eskalerende handelskonflikter og Brexit skaber svage forventninger til eksporten, som nu er i minus.
  • Mindre investeringsforventninger: Den internationale usikkerhed påvirker også investeringslysten negativt, selvom niveauet dog stadig er højt. Særligt industrien og byggeriet udviser mindre investeringslyst.
  • Fortsat høj beskæftigelse: I en tid med mangel på kvalificeret arbejdskraft, holder virksomhederne på medarbejderne trods svagere konjunkturer. Blandt de små og mellemstore virksomheder er der ønske om at ansætte flere, hvorimod de store virksomheder pga. den negative konjunkturelle udvikling holder igen med at nyansætte.

På trods af de fortsat negative tendenser blandt de tyske virksomheder i forhold til den seneste rundspørge regner DIHK stadig med moderat vækst i importen i 2019 (2 %) og 2020 (1,5 %). Beskæftigelsen står også til at stige både i år og i 2020, omend i mindre grad i 2020. Det betyder fortsat stabilitet for danske eksportører.

Danske underleverandører til den tyske industri skal dog være bevidste om, at forventningerne til den tyske eksport er negative. Dette kan betyde, at deres forretning kan blive sværere.

Du finder resultaterne af rundspørgen på engelsk her.