De tyske konjunkturer stabiliserer sig

Stemningen blandt de tyske virksomheder er sammenlignet med september måned uforandret på 94,6 point.

De tyske virksomheder vurderer den aktuelle situation som mindre god end i september. Forventningerne til fremtiden ser til gengæld lidt lysere ud. De tyske konjunkturer stabiliserer sig.

Fordelingen i de forskellige brancher lyder:

  • I industrien går indekset nu opad. Her er forventningerne blandt industrivirksomhederne mindre pessimistiske. Den aktuelle situation vurderer virksomhederne dog mere negativt.
  • I servicesektoren er indekset nærmest status quo. Virksomhederne vurderer den aktuelle situation som mindre god, men de er mere positive overfor fremtiden.
  • I handelssektoren er indekset forbedret. Særligt fordi engroshandlen har mærkbart højere forventninger til fremtiden. Tilfredsheden med den aktuelle situation er dog faldet i både detail- og engroshandlen.
  • I byggesektoren er indekset gået tilbage. Byggevirksomhederne er stadig meget tilfredse med den aktuelle situation, men mindre end i september. Forventningerne til fremtiden er også mere tilbageholdende.

Selvom indekset ikke er forbedret siden september, er der mere positive forventninger til fremtiden. ”Tilbagegangen i industrien er stoppet, konjunkturen stabiliserer sig”, udtaler ifo-formand Clemens Fuest i forbindelse med dagens tal.

De svagt stigende forventninger til fremtiden blandt tyske industrivirksomheder er godt nyt for danske eksportører. Jeg regner med en videre stabilisering af konjunkturerne og moderat vækst i 2020.

Du finder en detaljeret oversigt over dagens resultater på ifo's hjemmeside.