Tyskland vil fremme elbiler

Tysklands regering fremsatte i maj 2019 et lovforslag om e-mobilitet. Da regeringen har flertal, bliver det sandsynligvis gennemført.

Tysklands regering vil fremme elbiler og e-varevogne. Derfor planlægger den love for e-mobilitet.

Lovene skal foreløbigt gælde til 2030, og gældende ordninger til fremme af elbiler forlænges tilsvarende.

NYT for virksomheder

• 50% særafskrivning for e-varevogne i anskaffelsesåret. Gælder kun for varebiler på op til 7,5 ton og kun for 100% el-biler. Samtidig gælder den ”almindelige” afskrivning for firmabiler.

• ”Gewerbesteuer” (den lokale erhvervsskat) sænkes med 10% på el-varebiler op til 7,5 t. Skattelettelser ved leje og leasing af elektrokøretøjer for firmaer – elcykler, elbiler og hybridkøretøjer.

NYT for medarbejdere

• Halv firmabilbeskatning af el- og hybridbiler. En medarbejder med en el-/hybridbil som firmabil beskattes kun med 1/2% af den tyske listepris.

• Halv firmabilbeskatning på elcykler. Reglerne for elfirmabiler gælder også for elfirmacykler.

• Skattefrie personalefordele ved opladning af el- og hybridbiler hos arbejdsgiver.

I samme måned åbnede Volkswagen op for reservationen af ID.3 - en ren elbil, der fra ultimo 2019 produceres i Zwickau. Produktionen er begrænset til 30.000 biler med en rækkevidde på 420 km. Shell opretter desuden 50 strømtankstationer i 2019.

 

 


Revisionsfirmaet DANTAX i Flensborg har mere end 25 års erfaring med skatterådgivning af danske virksomheder og privatpersoner i Tyskland. Medarbejderne taler dansk og leverer en omfattende service, herunder skattemæssig, juridisk og driftsøkonomisk rådgivning, bogføring, lønafregning, årsregnskab, selvangivelser samt assistance ved skatterevision. Dantax er vores tyske partner for små og mellemstore virksomheder.