Loft over huslejestigninger strider ikke imod tysk Grundlov

Den tyske forfatningsdomstol fastslår, at bestemmelser om loft over huslejestigninger er i overensstemmelse med den tyske Grundlov.

Den tyske forfatningsdomstol har i Tyskland monopol på afgørelser om, hvorvidt en lov er forenelig med den tyske grundlov. Forfatningsdomstolen har slået fast, at den såkaldte "lejebremse" (Mietpreisbremse) ikke strider imod grundloven
(dom fra d. 18.07.2019, filnummer 1 BvL 1/18, 1 BvR 159.5/18, 1 BvL 4/18).

Loven om loftet over huslejestigninger omfatter, at lejen i områder med et presset boligmarked ikke må være højere end 10 % over den sædvanlige lokale husleje. Delstaternes regeringer kan fastsætte disse områder for en femårig periode.
I næsten alle større tyske byer er der truffet sådanne bestemmelser.

I sagen ved den tyske forfatningsdomstol havde en udlejer fra Berlin lagt sag an vedrørende loftet over huslejestigninger. Hun var ved en domstol i Berlin blevet dømt til at betale for højt sat leje tilbage. Domstolen i Berlin fremhævede, at det er i det offentliges interesse, at den mindrebemidlede del af befolkningen ikke er tvunget til at flytte ud af de større byer.
Loftet er derfor et nødvendigt instrument, så længe andre midler som fx støtte af boligbyggeri ikke er tilstrækkelige. Den tyske forbundsregering har besluttet at forlænge muligheden for at etablere loft over huslejestigninger til 2025, i stedet for at ordningen skulle ophøre med udgangen af 2020.


BROCK MÜLLER ZIEGENBEIN er en af de førende nordtyske advokatvirksomheder med kontorer i fem nordtyske byer. Advokatfirmaet servicerer store og mellemstore erhvervsvirksomheder, kreditforeninger og freelancere. Kontoret i Flensborg har opbygget et speciale i rådgivning af danske virksomheder og rådgiver danske virksomheder i alle spørgsmål om tysk ret. BROCK MÜLLER ZIEGENBEIN er vores partner i Nordtyskland med fokus på fast ejendom, selskabsret og ansættelsesret.