Kontantforbud i Tyskland - Know your customer

Udokumenteret kontantbetaling højere end 10.000 euro (ca. 75.000 kr.) kan give bøde på op til 5 millioner euro (37,5 millioner kr.) eller til det dobbelte af den økonomiske fordel. Internationale kontrolmeddelelser sendes videre.

Hvidvaskregler

Handelsdrivende skal ifølge den tyske hvidvasklov (Lov om opsporing af fortjeneste fra grov kriminalitet) udvise særlig omtanke ved transaktioner, hvor der udføres eller modtages kontantbetalinger på mere end 10.000 euro. ”Kontantbetalinger” defineres som fysiske penge: sedler, mønter og checks. Flere betalinger med snæver tidsmæssig forbindelse (smurfing) lægges sammen. Reglerne gælder ikke for elektroniske betalingssystemer og betalingskort.

Kunden skal identificeres. Repræsentanten, den befuldmægtigede osv., der optræder ved indgåelsen af en kontrakt, og den økonomisk ansvarlige person, der står bag transaktionen skal også identificeres.

Hvad skal den, der indbetaler, dokumentere?

Personer:

  • Navn og fornavn
  • Fødselssted /-dato
  • Statsborgerskab
  • Adresse iflg. dokumentet
  • Udstedende myndighed

Selskaber

  • Firma, navn eller betegnelse
  • Retsform
  • Registreringsnummer
  • Adresse og repræsentant iht. loven
  • Navn på personer i ledelsen, repræsentant iht. loven

Data må gerne registreres og opbevares digitalt. Der gælder særlige regler for kontantbetaling
for banker, advokater, revisorer osv.

I Danmark er grænsen for kontantindbetalinger 50.000 kr.


Revisionsfirmaet DANTAX i Flensborg har mere end 25 års erfaring med skatterådgivning af danske virksomheder og privatpersoner i Tyskland. Medarbejderne taler dansk og leverer en omfattende service, herunder skattemæssig, juridisk og driftsøkonomisk rådgivning, bogføring, lønafregning, årsregnskab, selvangivelser samt assistance ved skatterevision. Dantax er vores tyske partner for små og mellemstore virksomheder.