Ingen afskedigelse efter egen opsigelse i Tyskland

Arbejdsgiver må ikke fyre en ansat, der selv har sagt op på et tidligere tidspunkt

Når arbejdstageren selv har sagt sin stilling op, må arbejdsgiveren ikke opsige arbejdstageren. Selvom der kan forekomme en grund til, at arbejdstager har sagt op, gælder det stadig, at arbejdsgiver ikke må opsige arbejdstager
(Dom af Arbejdsretten Siegburg fra den 17.07.2019, filnummer 3 Ca. 500/19).

Domstolen i Siegburg har afgjort en sag, hvor arbejdstageren havde sagt op d. 22.01.2019 med sidste arbejdsdag
d. 15.04.2019. D. 31.01.2019 sendte arbejdsgiver en fyreseddel til arbejdstager med virkning til d. 28.02.2019. Arbejdsgiver begrundede opsigelsen med, at arbejdstager havde vist udtryk for, at han ville forlade virksomheden. Det var åbenlyst, at arbejdsgiver prøvede at komme af med arbejdstager tidligere end først aftalt ved at forkorte arbejdstagerens opsigelsesfrist.

Domstolen i Siegburg afgjorde, at en opsigelse af driftsmæssige årsager ikke er en tilstrækkelig grund til af afskedige arbejdstageren. Kun i undtagelsestilfælde kan opsigelsen være lovlig, hvis det fx er svært for arbejdsgiveren at besætte stillingen på ny, og han tilfældigvis allerede har en erstatning på hånden. Dette var ikke tilfældet i denne sag.


BROCK MÜLLER ZIEGENBEIN er en af de førende nordtyske advokatvirksomheder med kontorer i fem nordtyske byer. Advokatfirmaet servicerer store og mellemstore erhvervsvirksomheder, kreditforeninger og freelancere. Kontoret i Flensborg har opbygget et speciale i rådgivning af danske virksomheder og rådgiver danske virksomheder i alle spørgsmål om tysk ret. BROCK MÜLLER ZIEGENBEIN er vores partner i Nordtyskland med fokus på fast ejendom, selskabsret og ansættelsesret.