EU-Dom: Registrering af arbejdstid

EU-Domstolen har i maj 2019 afsagt en dom, der kræver, at medlemslandene forpligter arbejdsgivere til at oprette et pålideligt og tilgængeligt system til registrering af den daglige arbejdstid.

Både i Danmark og Tyskland har der været meget omtale i medierne om ovennævnte dom. Men hvad betyder EU-Domstolens afgørelse præcist for danske virksomheder i Tyskland fra et compliance-perspektiv?

Virksomheder i Tyskland skal allerede nu overholde diverse regler i forbindelse med registrering af arbejdstid. Den tyske lov om arbejdstid (Arbeitszeitgesetz - ArbZG) forpligter arbejdsgiveren til at registrere den arbejdstid, som overstiger de daglige 8 timer. Optællingen af arbejdstiden gør det muligt for myndighederne at observere om reglerne vedr. arbejdsmiljø bliver overholdt. Det kunne fx være den maksimale ugentlige arbejdstid. Overtrædelse af ArbZG-regler kan allerede nu medføre væsentlige bøder.

EU-Domstolen har i afgørelsen fastslået, at et system for registrering af den præcise individuelle daglige arbejdstid er nødvendigt for at overvåge bevarelsen af arbejdstagerens rettigheder. Det kan forventes, at myndighederne i fremtiden kommer til at fokusere mere på overholdelsen af arbejdsgiverens pligter i forbindelse med registrering af arbejdstiden, og at de vil fortolke de eksisterende bestemmelser i EU-dommen.

Vi anbefaler derfor, at virksomheder, der er etableret i Tyskland, allerede nu tjekker deres tidsregistreringssystemer. De skal dernæst opdateres, så de er i overensstemmelse med EU-Domstolens beslutning. I fremtiden er det en god idé, at virksomheden har ekstra fokus på definitionen af arbejdstid og overarbejde ved udformningen af ansættelsesaftaler.


Andersen Partners er et moderne advokatfirma, der leverer juridisk rådgivning af høj kvalitet inden for alle specialer. Andersen Partners har kontorer i Kolding, Odense, København, Hamborg og Flensborg og beskæftiger cirka 100 medarbejdere, hvoraf omkring 50 er jurister. Især har Andersen Partners store erfaringer med at løse opgaver af forskellig art for både tyske og danske klienter i danske-tyske retsforhold. For så vidt har Andersen Partners samlet sine juridiske og sproglige kompetencer i et tosproget team – German Desk, som beskæftiger både danske og tyske advokater. Således er en kompetent rådgivning uden sproglige barrierer sikret. Andersen Partners er vores partner i Hamborg med fokus på etablering, handels- og selskabsret, ansættelsesret og IP.